Gå til innholdGå til kassen

Munnbind

Vi må alle følge gjeldene råd fra myndigheter, både nasjonalt og lokalt, om bruk av munnbind.

Avstand er fortsatt den viktigste faktoren for å forebygge smitte. Vi er alle oppfordret til å holde 1 meter avstand til andre. I enkelte situasjoner, for eksempel på kollektivtransport, er det vanskelig å holde denne avstanden. Da anbefaler myndighetene oss til å bruke munnbind når det er økende smittespredning rundt oss. 

Skal du ut å reise med fly er det påbudt for deg som passasjer å bruke munnbind. Du må ha med ditt eget munnbind, og dette må du ha på under ombordstigning og under hele flyvningen.

NB: Oslo og Bergen innfører nye retningslinjer for bruk av munnbind fra 29.10.2020

  • Påbud om munnbind innendørs på offentlig sted (butikker, kjøpesentre) der man ikke kan opprettholde minst 1 meter avstand.
  • Påbud om munnbind innendørs på serveringssteder for ansatte og gjester i alle situasjoner når man ikke sitter ved et bord

Påbudet gjelder ikke for barn under ungdomsskolealder og mennesker med psykisk utviklingshemming. 

Typer av munnbind

Medisinske munnbind kan brukes for å redusere faren for å smitte andre med virus og bakterier om man er syk. De beskytter i mindre grad mot å bli smittet av virus og bakterier i luften. Medisinske munnbind er medisinsk utstyr, med krav til konstruksjon, design, ytelse og testmetoder for godkjenning av slike produkt. Det er også krav til merking og norsk bruksanvisning.

Medisinske munnbind kan grovt deles inn i tre ulike klasser, I, II og IIR. Jo høyere tall, jo bedre bakteriefiltreringsevne har munnbindene. Det er klasse I som er anbefalt av myndighetene til befolkningen generelt, mens de høyere klassene bør forbeholdes helsevesenet. Medisinske munnbind er ment til engangsbruk og skal ikke gjenbrukes.

Åndedrettsvern er ansiktsmasker med filter som forhindrer inhalering av støv og partikler, og gir en litt bedre beskyttelse mot virus. Dette er klassifisert som verneutstyr og er primært anbefalt til helsepersonell med nær pasientkontakt og som er utsatt for smitte av virus og bakterier.

Munnbind til flergangsbruk i tekstil er ikke godkjent medisinsk utstyr. Disse kan redusere volum av spytt som kommer ut når man puster, hoster eller nyser.

Hvordan bruke munnbind?

For å oppnå ønsket effekt av munnbind er det veldig viktig at dette brukes riktig og i henhold til bruksanvisning. Gode råd for riktig bruk:

  • Håndhygiene. Vask hendene med såpe og vann før du tar på munnbind, og når du tar det av. Hånddesinfeksjon er et godt alternativ om du ikke har vann og såpe tilgjengelig.
  • Unngå å ta på munnbindet under bruk.
  • Munnbindet skal plasseres over nese, munn og hake. Klem til over neseryggen og trekk munnbindet ut slik at det sitter godt. Kontroller at kantene på munnbindet ligger tett mot huden i hele omkretsen.
  • Har man skjegg vil ikke munnbind sitte godt på, og det bør vurderes å fjerne skjegget.
  • Medisinske munnbind har begrenset levetid, og må skiftes ved jevne mellomrom. Bytt munnbindet om det blir fuktig eller skittent.
  • Medisinske munnbind er ment til engangsbruk og skal kastes etter bruk. (Bruker man munnbind/ansiktsmasker i tekstil skal disse vaskes på 60 grader etter bruk.)

Andre smitteforebyggende tiltak.

Bruk av munnbind må ikke skape en falsk trygghet! Det erstatter ikke andre smitteforebyggende råd om hånd- og hostehygiene, å holde seg hjemme ved luftveissymptomer og å opprettholde avstand til andre på minst 1 meter.

Kilder: Folkehelseinstituttet (FHI), HelseNorge og leverandørinformasjon.

Oppdatert: Oktober 2020