Munnbind

Forskjellige typer og gode råd

Avstand er fortsatt den viktigste faktoren for å forebygge smitte. Munnbindet skal brukes ved trengsel og på kollektivtransport når det ikke er mulig å hold en meter avstand. Fra tidligere gjelder også en oppfordring om å bruke munnbind dersom man er steder hvor man ikke klarer å holde en meters avstand. Skal du ut å reise med fly er det påbudt for deg som passasjer å bruke munnbind. Du må ha med ditt eget munnbind, og dette må du ha på under omborstigning og under hele flyvningen.

Typer av munnbind

Medisinske munnbind kan brukes for å redusere faren for å smitte andre med virus og bakterier om man er syk. De beskytter i mindre grad mot å bli smittet av virus og bakterier i luften. Medisinske munnbind er medisinsk utstyr er det krav til konstruksjon, design, ytelseskrav og testmetoder for godkjenning av slike produkt. Det er også krav til merking og norsk bruksanvisning.

Medisinske munnbind kan grovt deles inn i tre ulike klasser, I, II og IIR. Jo høyere tall, jo bedre bakteriefiltreringsevne har munnbindene. Det er klasse I som er anbefalt av myndighetene til befolkningen generelt, mens de høyere klassene bør forbeholdes helsevesenet. Medisinske munnbind er ment til engangsbruk og skal ikke gjenbrukes.

Åndedrettsvern er ansiktsmasker med filter som forhindrer inhalering av støv og partikler, og gir en litt bedre beskyttelse mot virus. Dette er klassifisert som verneutstyr og er primært anbefalt til helsepersonell med nær pasientkontakt og som er utsatt for smitte av virus og bakterier.

Munnbind til flergangsbruk i tekstil er ikke godkjent medisinsk utstyr. Disse kan redusere volum at spytt som kommer ut når man puster, hoster eller nyser.

Hvilken type munnbind skal jeg velge?

Bruker man ikke godkjente munnbind kan man ikke stole på den smitteforebyggende effekten av munnbindet. Ikke alle typer munnbind beskytter mot virus eller skadelige partikler, så det er viktig å sjekke spesifikasjonene på det enkelte munnbindet for å se hva det beskytter mot.

For å hindre at bitte små mikroorganismer som bakterier og virus spres, stilles det krav til hvordan medisinske munnbind skal lages, samt hvordan det skal testes for å bli godkjent. Om man skal benytte munnbind for å forhindre smitte av koronavirus, anbefaler vi derfor at man benytter medisinske munnbind klasse I. BYD Munnbinder et tre-lags medisinsk munnbind kl I, som er laget for å holde tilbake mikroorgansimer fra bruker, for å beskytte mot risiko for smittespredning.

Hvordan bruke munnbind?

For å oppnå ønsket effekt av munnbind er det veldig viktig at dette brukes riktig og i henhold til bruksanvisning. Gode råd for riktig bruk:

  • Håndhygiene. Vaske hendene med såpe og vann før du tar på munnbind, og når du tar det av. Hånddesinfeksjon er godt alternativ om du ikke har vann og såpe tilgjengelig.
  • Unngå å ta på munnbindet under bruk.
  • Munnbindet skal plasseres over nese, munn og hake. Klem til over neseryggen og trekk munnbindet ut slik at det sitter godt. Kontroller at kantene på munnbindet ligger tett mot huden i hele omkretsen.
  • Har man skjegg vil ikke munnbind sitte godt på, og det bør vurderes å fjerne dette.
  • Medisinske munnbind har begrenset levetid, og må skiftes ved jevne mellomrom. Bytt munnbind om det blir fuktig eller skittent.
  • Medisinske munnbind er ment til engangsbruk og skal kastes etter bruk. (Bruker man munnbind/ansiktsmasker i tekstil skal disse vaskes på 60 grader etter bruk.)

Andre smitteforebyggende tiltak.

Bruk av munnbind må ikke skape en falsk trygghet! Det erstatter ikke andre smitteforebyggende råd om hånd- og hostehygiene, å holde seg hjemme ved luftveissymptomer og å opprettholde avstand til andre på minst 1 meter.

Kilder: Folkehelseinstituttet (FHI), HelseNorge og leverandørinformasjon

Oppdatert: September 2020