Vanquin tabletter 50mg

Produktnr: 860366

Flere bilder av

Vanquin tabletter er et reseptfritt legemiddel som brukes til å behandle småmark (barneorm).

Vanquin tabletter kan brukes til voksne og barn fra ca 1 års alder (10 kg). Det virksomme stoffet dreper både småmarken og dens larver, men eggene påvirkes ikke. For å unngå fortsatt smittespredning er det derfor viktig å gjenta behandlingen etter 2-3 uker for å tilintetgjøre nyutklekket mark. Det anbefales at hele familien behandles samtidig. Det er også viktig med god hygiene for å få et vellykket resultat.
Sammensetning
Bilde av tablett Se bilde av tablett
Innholdsdeklarasjon 1 tablett inneholder: Virkestoff: pyrvinembonat tilsvarende pyrvin 50 mg. Hjelpestoffer: povidon, polysorbat 80, mannitol, natriumstivelseglykolat (type A), maisstivelse, talkum, magnesiumstearat, gelatin, sakkarose 177 mg, skjellakk, hvit voks, konserveringsmiddel: natriumbenzoat (E211), metylparahydroksybenzoat (E218), propylparahydroksybenzoat (E216), farvestoffer: kalsiumkarbonat (E170), rød jernoksid (E172
Virksomt stoff Pyrvin
Bruk og dosering
Dosering og bruksområde Dosering til voksne og barn fra 10 kg: Dosen beregnes utifra 1 tablett pr 10 kg kroppsvekt. Hele dosen tas på en gang og gjentas etter 2-3 uker og hele familine bør behandles samtidig. En mer utdypende veiledning om riktig bruk og doserings tabell finner du i pakningsvedlegget .
Forsiktighet ved bilkjøring? Nei
Forsiktighetsregler Les pakningsvedlegget nøye før bruk.Vanquin bør ikke brukes til barn under 10 kg kroppsvekt uten etter samråd med lege. Pyrivin inneholder et intenst fargestoff og tablettene bør derfor svelges straks uten å tygges for å unngå farging av tenner og munn. Preparatet farger avføringen rød og evt oppkast vil være rød og trolig farge av på de fleste materialer
Gravide og Ammende Vanquin kan brukes av gravide og ammende
Kan tablett/ kapsel deles? Ikke spesifisert
Kan tablett/kapsel knuses? Ukjent
Kategori Legemiddel
Oppbevaringsbetingelser Rom (15-25 grader)
Pakningsvedlegg Les pakningsvedlegg