Spersallerg øyedråper

Øyedråper ved allergi, 10 ml

Produktnr: 1085696

Flere bilder av Spersallerg øyedråper

109,-
+ frakt fra 29,-
7 stk. på lager.
Lave priser
Fri frakt over 199,-
Rask leveranse
Spersallerg øyedråper er et reseptfritt legemiddel som brukes ved øyeplager ved pollenallergi.

Spersallerg inneholder antazolin, som er et antihistamin, og tetryzolin, som er et karkontraherende stoff. Antazolin blokkerer for de allergifremkallende stoffer som frigis ved en overfølsomhetsreaksjon. Tetryzolin trekker blodkarene i øyets bindehinne sammen. Spersallerg minsker dermed kløe, røde og rennende øyne som kan fremkomme ved en allergisk reaksjon. Spersallerg øyedråper i flaske inneholder konserveringsmidlet benzalkoniumklorid, som kan irritere øyet og misfarge myke kontaktlinser. Kontaktlinser bør derfor fjernes før drypping, og ikke gjeninnsettes før etter minst 15 minutter. For drypping av øynene samtidig med bruk av kontaktlinser anbefales Spersallerg endosebeholdere.
Til bruk hos ungdom og voksne.
Bruk og dosering
Dosering og bruksområde 1 dråper dryppes i hvert øye 2-4 ganger daglig i inntil 14 dager. Vask hendene før bruk. Bøy hodet bakover, og dra det nedre øyelokket ned med en finger. Hold med den andre hånden om øyedråpeflasken så spissen peker ned. Trykk på øyedråpeflasken slik at en dråpe dryppes i øyet. Lukk øyet i ca. 3 minutter. Herved forhindres øyedråpen å renne ned i svelget via tårekanalen. La ikke øyedråpeflaskens spiss komme i berøring med øye, hud eller noen overflater, for å unngå forurensning. Ved bruk av andre legemidler som skal dryppes på øyet, skal det gå minst 5 minutter mellom drypping av hvert legemiddel. Ved bruk av kontaktlinser skal disse fjernes før drypping, og ikke settes inn igjen før 15 minutter etter drypping.
Forsiktighetsregler Les pakningsvedlegget nøye før du bruker Spersallerg øyedråper. Bruk Spersallerg ved forsiktighet dersom du er eldre og lider av en alvorlig hjertesykdom, - har diabetes,- har høyt blodtrykk,- eller har tørre øyne (eks Sjøgrens sykdom). Sammenhengende bruk over 14 dager bør foregå i samråd med lege. Åpnet flaske skal brukes innen fire uker.
Gravide og Ammende Rådfør deg med lege før bruk av Spersallerg dersom du er gravid eller ammer.
Kategori Legemiddel
Oppbevaringsbetingelser Rom (15-25 grader)
Pakningsvedlegg Les pakningsvedlegg
Sammensetning
Innholdsdeklarasjon Virkestoffer er antazolinhydroklorid 0,5 mg/ml og tetryzolinhydroklorid 0,4 mg/ml. Hjelpestoffer er benzalkoniumklorid 0,05 mg/ml (konserveringsmiddel), natriumklorid, fortynnet saltsyre, hypromellose og sterilt vann.
Virksomt stoff Tetryzolin, kombinasjoner