Spersallerg øyedråper

Produktnr: 1085691

Flere bilder av

Spersallerg øyedråper er et reseptfritt legemiddel som brukes ved øyeplager ved pollenallergi.

Spersallerg inneholder antazolin, som er et antihistamin, og tetryzolin, som er et karkontraherende stoff. Antazolin blokkerer for de allergifremkallende stoffer som frigis ved en overfølsomhetsreaksjon. Tetryzolin trekker blodkarene i øyets bindehinne sammen. Spersallerg minsker dermed kløe, røde og rennende øyne som kan fremkomme ved en allergisk reaksjon. Til bruk hos ungdom og voksne.
Bruk og dosering
Dosering og bruksområde Voksne og ungdom: 1 dråpe i hvert øye 2-4 ganger daglig i inntil 14 dager. Etter åpning av folien kan endosebeholderne brukes i 4 uker. Etter å ha åpnet en endosebeholder bør øyendråpene brukes straks og eventuell overskytende oppløsning skal kasseres. Vask hendene før bruk. Bøy hodet bakover, og dra det nedre øyelokket ned med en finger. Trykk ut en dråpe i øyet og lukk øyet i ca. 3 minutter. La ikke pipettens spiss komme i berøring med øye, hud eller noen overflater, for å unngå forurensning. Ved bruk av andre legemidler som skal dryppes på øyet, skal det gå minst 5 minutter mellom drypping av hvert legemiddel.
Forsiktighetsregler Les pakningsvedlegget nøye før du bruker Spersallerg øyedråper. Bruk Spersallerg ved forsiktighet dersom du er eldre og lider av en alvorlig hjertesykdom, - har diabetes,- har høyt blodtrykk,- eller har tørre øyne (eks Sjøgrens sykdom). Sammenhengende bruk over 14 dager bør foregå i samråd med lege.
Gravide og Ammende Rådfør deg med lege før bruk av Spersallerg dersom du er gravid eller ammer.
Kategori Legemiddel
Oppbevaringsbetingelser Rom (15-25 grader)
Pakningsvedlegg Les pakningsvedlegg
Sammensetning
Innholdsdeklarasjon Virkestoffer er antazolinhydroklorid 0,5 mg/ml og tetryzolinhydroklorid 0,4 mg/ml. natriumklorid, fortynnet saltsyre, hypromellose og sterilt vann
Virksomt stoff Tetryzolin, kombinasjoner