Gå til innholdGå til kassen

Miljøarbeid og destruksjon av legemidler

Destruksjon av legemidler med dårlig dato eller som ikke benyttes lenger

Medisiner og medisinrester skal ikke kastes i vanlig søppel eller i toalettet. Dette gjelder spesielt medisiner som inneholder antibtiotika eller hormoner. Apotekene tar imot medisinrester, sorterer dem og sender dem til forsvarlig destruering. Noe sendes til forbrenning, mens andre medisiner behandles som spesialavfall. Slik unngår vi at legemidlene skader naturen eller havner i feil hender. Av sikkerhetshensyn anbefaler vi ikke at legemiddelreseter sendes i posten. Vi anbefaler derfor at rester leveres i vårt apotekutsalg i Sandefjord eller til ditt nærmeste apotek.

Vår miljøpolicy

Vår filosofi er at vi skal drive en sunn virksomhet preget av ansvar for ansatte, samfunn og miljø. Vi vil, som et minimum, alltid overholde de lokale miljølovene der vi driver vår virksomhet. Vi skal kontinuerlig forbedre vårt miljøarbeid og være ledende innenfor vår bransje.

Komplett-konsernet som vi kjøper logistikktjenester fra er ISO 14001 sertifisert som er den internasjonale standarden for miljøstyring. Sertifiseringen bekrefter at vi arbeider aktivt med å redusere vår belastning på det ytre miljøet. 

Farmasiet.no skal:

I den grad det er økonomisk forsvarlig, prioritere miljømerkede eller miljøtilpassede produkter ved innkjøp
Ha et bevisst miljøforhold til våre leverandører
Arbeide forebyggende og aktivt følge utviklingen innen miljøområdet
Ta hensyn til ytre miljø ved vurdering av nye produkter, teknikker eller teknologier
Jobbe for en relevant miljømerking av våre produkter
La kommunikasjonen av miljøspørsmål bygge på fakta og helhetssyn og gjennomsyre av åpenhet og tydelighet
Gjennom informasjon, holdningsskapende arbeid og inkludering bidra til å styrke miljøbevisstheten blant de ansatte
 

Vårt fokus:

TransportVi har ingen egen transport. Frakt av produkter skjer gjennom kollektive løsninger som f.eks via Postnord, Bring, DSV osv. En stor del av transporten skjer i containere som sendes med jernbane for å spare miljøet for CO2 utslipp. Alle våre transportører har stort fokus på miljø og leverer miljøregnskap til oss.
KildesorteringVi har systemer for sortering av trevirke, plast, papp, papir og metaller. Kompletts avtale med Grønt Punkt (legg inn ekstern link) sikrer gjenvinning av bølgepapp/massivpapp. Det jobbes kontinuerlig med tiltak for å redusere papirforbruk.


EmballasjeFarmasiets hovedleverandør av emballasje er miljøfyrtårnsertifisert. All plast som benyttes er miljøvennlig og kan brennes uten å avgi farlige gasser. I pappemballasjen er det benyttet returfiber (innsamlet papiravfall som er resirkulert) som råstoff i produksjonen.


EnergiforbrukDet er viktig for oss å redusere vårt energiforbruk. Et system for å overvåke forbruk er derfor implementert og tidsbrytere er montert i deler av lokalene. Våre servere og annet teknisk utstyr kjøles ned ved hjelp av utetemperaturen. Dette har bidratt til en reduksjon i energiforbruket med 25-30%.


Valg av leverandørerVi stiller miljøkrav til våre leverandører. Farmasiet ønsker aktivt å påvirke leverandører og andre samarbeidspartnere til å samarbeide med oss om å ta vare på miljøet.


Redusert reisevirksomhetFor å redusere vår reisevirksomhet har vi implementert videokonferanse. Alle ansatte oppfordres i tillegg til å benytte seg av kollektivtransport.