Gå til innholdGå til kassen

De viktigste behandlingsprinsippene

Kom tidlig i gang! Start medisinering 1-2 uker før pollensesongen er i gang og bruk medisinene fast gjennom hele sesongen. Også på dager med lite pollen. 

1. Skylling av nese og øyne med saltvann:

Pollenkorn fester seg på slimhinnene i øyne, nese og svelg. Vi anbefaler derfor at du skyller nese og øyne jevnlig med sterilt saltvann i pollensesongen for å fjerne pollen fra slimhinnene. Dette vil lindre allergiplagene.

2. Lokalbehandling med nesespray og øyedråper

Ved lette former for pollenallergi kan man forsøke reseptfrie allergimedisiner. Dersom du har kraftige eller langvarige allergiplager bør du oppsøke lege. Ved lokale symptom i nese og/eller øyne anbefaler vi reseptfri allerginesespray og/eller allergiøyedråper. Ved plager i både nese og øyne, kan både nesespray og øyedråper brukes.

Det finnes forskjellige typer reseptfrie øyedråper og nesesprayer mot allergi, disse virker på ulike måter. Det er også ulike produktanbefalinger for barn og voksne. Les mer om dette her.

3. Allergitabletter

Reseptfrie allergitabletter kan være et alternativ om man også har symptomer i hals og svelg. Det kan også være et alternativ til nesespray og øyedåper om man synes det er enklere. Ved kraftige plager kan man bruke tabletter i tillegg til lokalbehandling. 

Les alltid pakningsvedlegg for reseptfrie legemidler før bruk.

18 Produkter