Kontakteksem (dermatitis) er eksem som oppstår når huden reagerer på stoffer den kommer i kontakt med. Håndeksem er den vanligste formen for kontakteksem siden det som regel er hendene, som er i direkte kontakt med allergifremkallende eller irriterende stoffer. Rundt 10% av befolkningen er rammet. Kvinner er mer utsatt enn menn. Kontakteksem kan også opptre andre steder på kroppen, for eksempel på hals, underarmer, legger, like over strømpene, hårbunn, hudfolder og på føttene. Kontakteksem skyldes enten allergi eller irritasjon

Allergisk kontakteksem oppstår når du eksponeres for noe du er allergisk mot.
Det kan være stoffer som f.eks. gummi, hårfarge, rengjøringsmidler, smykker, tekstiler, nikkel eller parfyme. Hver gang du er i kontakt med det utløsende stoffet vil du få eksem.
Eksemet oppstår gjerne noen timer etter kontakt med allergenet. Det kan derfor ta tid fra du er eksponert til reaksjonen oppstår. Ofte opptrer allergien som et rødt og kløende utslett.
Hvis du først har utviklet allergi for et stoff kan det oppstå allergisk eksem hvor som helst på kroppen når du kommer i kontakt med stoffet, og allergien vil være varig.


- Noen stoffer kan gi kontakteksem dersom huden samtidig utsettes for sollys, såkalt fototoksisk eller fotoallergisk kontakteksem. Stoffer som kan gi slike reaksjoner er blant annet parfyme, kosmetikk, etterbarberingsvann, såper og visse plantestoffer.

Ikke-allergisk kontakteksem (også kalt irritativ eksem) er mer vanlig og kommer av at huden gjentatte ganger utsettes for irritasjon. Stoffer som kan irritere er såpe, rengjøringsmidler, løsemidler eller sementstøv. Hudens motstandskraft brytes ned, overhudens barriere ødelegges og du får eksem med tørr, rød og flassende hud som sprekker. Hendene er mest utsatt. Ved håndeksem blir huden rød, hoven og kløende. Mange får vabler eller små blemmer i huden som over tid kan utvikle seg til å bli kronisk. Denne formen for eksem er oftest yrkesrelatert og utsatte yrkesgrupper er frisører, murere, malere, helsepersonell, gartnere og personer innen matforedlingsindustrien.
Utslettet kommer i løpet av minutter til timer etter eksponering av et sterkt irritativt stoff, eller i løpet av dager til uker etter eksponering for en mildere irritant.

Hvordan behandle kontakteksem?

Ved kontakteksem er det viktigste tiltaket å unngå kontakt med allergifremkallende eller irritative stoffer. Ved påvist allergisk kontakteksem må du innstille deg på et livslangt problem med tendens til utvikling av nye kontaktallergier. Ved kontakteksem som skyldes irritasjon, vil huden langsomt bygge opp sin motstandskraft, men hudbarrieren er først gjenopprettet seks måneder etter at huden ser normal ut igjen.

Det er mye du selv kan gjøre for å lindre tilstanden:

 • Smør med fuktighetskrem eller en god håndkrem så ofte som mulig, minst 2 ganger daglig og hver gang du vasker hendene.
 • Ha hendene minst mulig i vann og unngå at vannet er for varmt. Bruk en mild og hudvennlig såpe og skyll godt av eventuelle såperester. Hendene bør klappes tørre for å unngå irritasjon.
 • Ved lettere eksem kan du forsøke en reseptfri kortisonkrem eller salve 1%,
  som du kun smører på eksem flekkene. Kortison smøres på i tynt lag 2-3 ganger daglig i inntil en uke. Hvis tilstanden ikke bedres bør lege kontaktes. Ved mer utbredt eksem bør man kontakte lege. Bruk en fuktighetsgivende krem i tillegg til kortison.
 • Bruk gjerne hansker ved arbeid med vann, husarbeid, matlaging, hagearbeid, eller ved stell av barn. Hvis materialet i hansken er tett bør du benytte bomullshansker Smør også gjerne hendene dine med fuktighetskrem før du tar på hanskene.
 • Jobber du innenfor «våte» yrker hvor du er i kontakt med vann eller kjemikalier som irriterer lokalt, eller med stoffer som fremkaller allergi, er du ekstra utsatt for kontakteksem.
  Kerodex er en vannfast krem som gir effektiv beskyttelse mot uttørking og virker som en usynlig hanske.
 • Kulde tørker ut huden, så pass på å holde hendene varme.
 • Det kan samle seg irriterende stoffer under for eksempel ringer. Begrens derfor bruken, særlig i perioder med mye eksem.

Når bør du kontakte lege?

 • Dersom egenbehandlingsrådene ikke gir tilstrekkelig hjelp. Legen kan skrive ut reseptpliktige kortisonholdige legemidler.
 • Dersom eksemet væsker og ser irritert ut.
 • Dersom du plages med mye kløe.
 • Dersom du har barn som du mistenker har kontakteksem.

 

Oppdatert 9.10.2019

Kilder: Norsk Helseinformatikk, Helsenorge, Astma og allergiforbundet og Leverandørinfo