Blå resept

Har du en kronisk sykdom ut over tre måneder som medfører at du trenger legemidler, næringsmidler og medisinsk forbruksmateriell, kan du få dette forskrevet på blå resept. Eksempler på slike sykdommer er diabetes, stoffskifteproblemer, astma, hjerte-/karsykdommer og inkontinens.

Legemidlet blir enten dekket hvis den har forhåndsgodkjent refusjon, eller etter individuell søknad fra lege. De fleste legemidler på blå resept har en forhåndsgodkjent refusjon og legen kan skrive en blå resept direkte til deg. Dersom legemidlet ikke har en slik forhåndsgodkjenning på legen sende en individuell søknad til Helfo. Søknaden må i hvert enkelt tilfelle godkjennes av Helfo, og hvis du får innvilget refusjon sender Helfo et skriftlig vedtak i posten. Det er svært viktig at du tar vare på dette vedtaket, og at du tar det med første gangen du skal på apoteket for å hente ut legemidlet. Bruker du et nettapotek avtales det direkte med det nettapoteket hvordan dette overføres.

En blå resept er gyldig i 1 år fra den dato den er skrevet ut, og du kan bare hente ut medisin for 3 måneder av gangen (unntak kan gjøres ved lengre utenlandsreiser).

Utgifter i forbindelse med blå resept dekkes for det meste av folketrygden, mens du betaler en gitt egenandel.

Egenandel og frikort

Når du har fått en blåresept av legen din, betaler du bare en gitt % av det legemidlet koster. Det er egenandel. Stortinget fastsetter hvert år et tak for hvor mye man skal betale i egenandeler.

Pr 2019 er dette 39 % av hva medisinen koster, men ikke mer enn 520 kroner per resept og per egenandelsperiode som tilsvarer 3 måneder.

NB: Merk at maksbeløpet på 520 kr kun gjelder hvis blåresepten(e) er skrevet av samme lege og på samme dato. Har du resept på to forskjellige leger, må du betale egenandel på hver resept.

Når du har nådd egenandelstaket får du frikort. Frikort er en ordning som begrenser egenandelen du må betale for lege og helsetjenester. Frikort er en ordning som er innført for at alle skal kunne få nødvendig medisinsk behandling uavhengig av privat økonomisk situasjon.

Betalte egenandeler blir registrert elektronisk. Når du er hos legen, sykehuset eller på apoteket og betaler egenandel vil dette bli samlet og registret på deg.

Stortinget fastsetter som allerde nevnt egenandelstaket for hvert år. Det betyr at når du har betalt dine egenandeler vil du få frikort resten av kalenderåret. Da slipper du å betale egenandel når du henter ut medisiner/forbruksmateriell på blå resept. Egenandelstak endres litt for hvert år, og for 2019 er det kr 2369. Har du betalt for mye, blir det du har krav på automatisk tilbakebetalt.

Frikortet blir sendt deg i posten og vil være synlig for alle helseaktørene hvor du evt skulle betale egenandel.

Unntak for å betale egenandel

  • Barn under 16 år
  • Barn og ungdom under 18 år som får psykoterapeutisk behandling
  • Minstepensjonister og personer med supplerende stønad betaler ikke egenandel.
  • Personer som har vedtak om yrkesskade fra Nav
  • Vernepliktige i førstegangstjeneste
  • Gravide på svangerskapskontroll
  • Personer som har allmennfaglige smittsomme sykdommer eller personer man mistenker har en slik sykdom, for eksempel klamydia og gonoré

Mellomlegg mellom generisk bytte av medisiner på blå resept.

Når du kommer på apoteket for å hente ut legemidler du har fått på resept, kan du bli spurt om du vil bytte til et rimeligere alternativ.

Du kan lese mer om generisk bytte her

Prisen på det legemidlet legen har foreskrevet og det generisk like legemidlet kan variere fra noen ører til mange kroner. Ønsker du å få utlevert eksakt det produktet som står på resepten kan må du selv betale mellomlegget i tillegg til den vanlige egenandelen. Dette mellomlegger er ikke dekket av frikort, og blir ikke beregnet inn i egenandelen. Legen din kan si nei til medisinbytte når det er medisinske grunner som taler mot bytte. Reservasjon må føres på resepte, hver gang! Da betaler du ikke mellomlegget.