Voksne trenger oppfriskningsvaksine (boostervaksine) hvert 10. år

Ikke alle vaksiner du får som barn, gir beskyttelse livet ut. En av de vaksinene som du bør friske opp er vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio.

I barnevaksinasjonsprogrammet gis tre doser med slik vaksine i løpet av barnets første leveår. Når barnet går i 2. og 10. klasse får de tilbud om en oppfriskningsdose av denne firekomponentvaksinen. Mange voksne glemmer at man må ta oppfriskningsdoser (såkalt boosterdose) i voksen alder for å opprettholde beskyttelsen mot flere av sykdommene som man vaksinerer seg mot som barn.

Folkehelseinstituttet anbefaler derfor at alle voksne, uavhengig om man har tenkt seg på utenlandsreise eller ikke, å ta denne vaksinen. Både for å beskytte seg selv og sine nærmeste, og for å opprettholde høy immunitet i befolkningen. Hvis færre voksne vaksinerer seg kan sykdommer som vi har kontroll over i Norge i dag (som polio og difteri) komme tilbake.

Om sykdommene

  • Difteri er en akutt infeksjon i øvre luftveier som skyldes difteribakterier. Bakteriene danner giftstoffer som gir stor hevelse i slimhinnene i halsen slik at det blir vanskelig å puste. Giftstoffene kan også angripe hjerte-, nyre og nervevev. Sykdommen kan være dødelig, og forekommer i deler av Europa og i andre verdensdeler.

 

  • Stivkrampe (tetanus) skyldes en bakterie som kan finnes i jordsmonn. Bakterien danner giftstoffer som angriper nervesystemet og gir muskelstivhet og smertefulle kramper. Smitte kan skje når bakterien kommer i kontakt med sår. Dyrebitt (hund, katt, hest osv) medfører risiko for stivkrampe. Sykdommen har høy dødelighet, men smitter ikke fra person til person. Stivkrampe er sjeldnere i Norden enn i varmere strøk.

 

  • Kikhoste (pertussis) er en luftveisinfeksjon med langvarige (6–12 uker) og kraftige hosteanfall. Kikhoste kan føre til pustestans hos spedbarn og små barn, hjernebetennelse med påfølgende hjerneskade, og i sjeldne tilfeller til død. Også hos større barn og voksne kan sykdommen gi langvarige plager. Sykdommen er veldig smittsom – nær 100 % fikk sykdommen før vi begynte å vaksinere.

 

  • Poliomyelitt (også kalt polio) er en virussykdom som vanligvis gir forkjølelsessymptomer, smerter i kroppen eller magesyke. Den kan gi hjernebetennelse (encefalitt) og kan føre til varige lammelser. Dødsfall forekommer. Norge er i dag poliofritt, men uvaksinerte personer kan bli smittet under reiser og dermed smitte andre uvaksinerte etter hjemkomst.

Reaksjoner etter å ha tatt vaksinen?

Vaksinen kan hos noen gi forbigående rødhet, smerter og hevelse på stikkstedet. Noen får lett feber.

Er du usikker om du trenger ny dose kan du enkelt sjekke dette selv. Du kan enkelt sjekke hvilke vaksiner du har tatt ved å logge deg inn på vaksinetjenesten på helsenorge.no for å sjekke vaksinasjonsstatus for deg selv og dine barn under 16 år.

Vaksinen krever resept fra legen din og kan settes på legekontor, og ved noen apotek.

 

Kilder: Folkehelseinstituttet og Felleskatalogen