Jodtabletter - Beskyttende tiltak ved atomuhell

Er du under 40 år, gravid, ammende eller har hjemmeboende barn under 18 år? Da anbefaler myndighetene deg å ha jodtabletter i beredskap hjemme. Jodtabletter kan kjøpes reseptfritt i apotek og Jodix finnes i pakninger på 10 og 100 tabletter.

Jodtabletter er et aktuelt tiltak ved atomhendelser med utslipp av radioaktivt jod for å beskytte mot kreft i skjoldbruskkjertelen. Opptak av radioaktivt jod i skjoldbruskkjertelen kan blokkeres ved rask tilførsel av naturlig jod (jodtabletter). Jodtabletter beskytter bare mot radioaktivt jod, og ikke mot andre radioaktive stoffer. Jodtabletter skal bare tas etter råd fra myndighetene.

Hvorfor bør en ha jodtabletter i beredskap hjemme?

Hovedårsaken til anbefalingen om jodtabletter er ifølge Statens strålevern at myndighetene vurderer faren for radioaktivt utslipp som økt.  Europas kjernekraftverk eldes, og ferdselen med reaktordrevne fartøy langs norskekysten er økende. En ulykke med et slikt fartøy kan gi radioaktive utslipp som rammer Norge. Sannsynligheten for terroraksjoner har også økt.

Dersom det blir et utslipp av radioaktivt jod, vil norske myndigheter komme med anbefalinger om å holde seg innendørs i opptil 2 døgn og evt ta jodtabletter om det er nødvendig. Det er derfor viktig å ha tablettene lagret hjemme.

En pakning bestående av 10 tabletter vil være tilstrekkelig som behandling for en familie på inntil 5 personer. Sammen med jodtablettene vil det bli levert ut et viktig informasjonsskriv, «Jodtabletter ved atomulykker».

Oppbevar alltid dette informasjonsskrivet sammen med tablettene.

 

Hvorfor ta jodtabletter?

Ved en atomulykke kan radioaktivt jod bli spredd via luften og tas opp i skjoldbruskkjertelen når man puster inn forurenset luft og/eller inntar forurenset mat og drikke. Tilskudd av naturlig jod (Jodix) blokkerer opptaket av radioaktivt jod i skjoldbruskkjertelen og reduserer risikoen for å få kreft i skjoldbruskkjertelen.

Jodtabletter beskytter bare mot radioaktivt jod, og ikke mot andre radioaktive stoffer.

Hvem skal ta jodtabletter ved atomulykke?

Myndighetene anbefaler i første omgang at husholdninger med barn og unge under 18 år, gravide og ammende tar tablettene fordi de har størst risiko for å få kreft i skjoldbruskkjertelen etter å ha blitt utsatt for radioaktivt jod.

Det kan i helt spesielle situasjoner også være aktuelt med tabletter for voksne mellom 18 og 40 år, mens de over 40 år har svært liten risiko for å få kreft i skjoldbruskkjertelen, og trenger derfor ikke ta jodtabletter. Personer som har operert bort skjoldbruskkjertelen trenger ikke ta jodtabletter.

NB! Jodtabletter ved atomulykker (Jodix) må ikke forveksles med kosttilskudd med jod. Trenger du daglig kosttilskudd med jod, f.eks ved graviditet, spør oss på apoteket etter dette.

 

Hvor mye skal man ta av Jodix 130 mg?

 • Alle over 12 år, gravide og ammende: 1 tablett (= 130 mg)

Tabletten svelges med rikelig vann eller annen drikke.

 • Barn 3–12 år: ½ tablett (= 65 mg)

Del Jodix-tabletten i to. Gi barnet den ene ½-delen. Svelges med rikelig vann eller annen drikke. Ved behov kan den tygges eller blandes ut i vann. Gi rikelig med drikke etterpå.

 • Barn 1 måned–3 år: ¼ tablett (= 32,5 mg)

Del Jodix-tabletten i fire. Den ene ¼-delen tygges eller knuses og gis på en skje med yoghurt, syltetøy eller annen halvfast mat, eller blandes ut i vann. Ved utblanding i vann: Legg den ene ¼-delen i et glass, tilsett litt vann og rør rundt i ca. 2 minutter. La barnet drikke dosen. Gi rikelig med drikke etterpå.

 • Barn under 1 måned: 1/8 tablett (= 16,25 mg) oppløst i drikke
 1. Del Jodix-tabletten i fire.
 2. Legg den ene ¼-delen i et glass.
 3. Tilsett 5 ml vann i glasset. Bruk sprøyte til å måle opp (hvis du ikke har sprøyte, tilsett 2 teskjeer med vann). Rør rundt i ca. 2 minutter, tabletten løser seg ikke helt, men det er greit.
 4. Barnet skal kun ha halvparten av 5 ml: Trekk ut 2,5 ml av løsningen med sprøyte (hvis du ikke har sprøyte, fyll 1 teskje med løsningen) og gi kun dette til barnet. Kast resten.
 5. Gi barnet rikelig med drikke etterpå.

Nødvendig utstyr: Doseringssprøyter kjøpes på apotek, evt. bruk teskje.

Til barn gis samme dose uavhengig om barnet ammes eller ikke. Det er normalt ikke behov for å undersøke barnet hos lege etter å ha gitt jod, men er du i tvil om barnets helsetilstand skal du oppsøke fastlege. Dette fordi det er litt økt risiko for lavt stoffskifte hos nyfødte (0-1 måned) som har fått jodtablett.

 Dosering til gravide og ammende

Det er ingen kjente skadelige effekter på foster eller spedbarn som følge av én dose.

Det er viktig å lese pakningsvedlegget og informasjon som man får på apotek ved kjøp av jodtabletter. Gravide og ammende skal ikke ta mer enn én dose jod.

 

Går jodtablettene ut på dato?

Ja, Jodix har en påstemplet holdbarhet på 4 år. Jodtablettene er imidlertid svært stabile som betyr at de beholder kvaliteten selv etter utløpsdato. Dette vet vi fordi det er testet tidligere lagre av tabletter gjennom mange år uten at det er sett en forringelse av kvaliteten.

Bruk ikke jodtabletter:

 • Dersom du er allergisk overfor kaliumjodid eller noen av de andre innholdsstoffene i legemidlet (listet opp i pakningsvedlegget).
 • Hvis du har betennelse i skjoldbruskkjertelen (thyreoiditt).
 • Hvis du har forstyrrelser i skjoldbruskkjertelfunksjonen.
 • Hvis du har dermatitis herpetiformis (Duhrings sykdom).

Kilder: Helsenorge, Statens strålevern, leverandørinformasjon

Oppdatert 19.02.2020