Pollenallergi hos gravide og ammende- hva er trygg behandling?

Når en er gravid eller ammer barnet sitt er en svært opptatt av hvilke legemidler som er trygge å bruke. Det er heller intet unntak om man er allergisk mot pollen som feks bjørk og gress. All medisinering bør skje i samråd med lege. Det finnes nå flere studier som viser at de fleste gravide trygt kan ta vanlige allergitabletter, øyedråper og nesespray. Gravide og ammende bør, som alle andre med pollenallergi, så langt det lar seg gjøre unngå unødig eksponering for pollen.

  • Lokalbehandling (nesespray/øyedråper) kan trygt benyttes som førstevalg både til gravide og ammende.
  • Annengenerasjons antihistaminer er førstevalg når systemisk behandling er indisert, se tabell lengre ned i artikkelen

Vi gjør oppmerksom på at pakningsvedlegg og preparatomtaler for de enkelte legemidlene kan være mer restriktive enn våre anbefalinger nedenfor. Se siste avsnitt.

Lokalbehandling ved graviditet og amming

Pollen spres med vinden og fester seg på slimhinnene i øyne, nese og svelg. I mange tilfeller vil lokalbehandling med nesespray og/eller øyedråper være tilstrekkelig mot allergiske symptomer.

Vi anbefaler at du i tillegg bruker sterilt saltvann som renser/skyller slimhinnene i nese og øyne. Daglig bruk av saltvann i pollensesongen vil holde nese og øyne fri for pollen og støv gjennom dagen, og på den måten forebygger du de verste allergiplagene før de oppstår. Saltvann har ingen bivirkninger og kan brukes av alle!

Alle de preparatene beregnet til lokalbehandling som er på det norske markedet kan brukes av gravide og ammende!

Øyedråper er trygge preparater ved behov for behandling av gravide/ammende med pollenallergi.

Det er vondt og ubehagelig når øyne klør, er røde, hovne og du følers du har sandpapir på øynene. Øyedråpene virker ved å hemme aktiviteten til en rekke betennelsesceller og reduserer således intensiteten av allergireaksjoner.

Felles for alle øyedråpene: Spersallerg, Emadine, Zaditen, Llivostin, Opatanol, Lomudal og Lecrolyn er at alle kan benyttes i svangerskapet og i ammeperioden!

Nesespray er trygge preparater ved behov for behandling av gravide/ammende med pollenallergi.

Er nesen tett og renner, det klør og du nyser en rekke ganger etter hverandre, «serie nyser»? Da er nesespray aktuelt for deg.

Felles for alle nesesprayene: Livostin, Lomudal nasal, Rhinocort (Budesonid), Avamys, Flutide nasal, Nasones (Mometasone), Nasacort og Dymista er at de alle kan brukes i svangerskapet og i ammeperioden!

Allergitabletter:

Annengenerasjons antihistaminer er trygge preparater ved behov for tablettbehandling av gravide/ammende med pollenallergi med noen forskjeller.

Handelsnavn  Bruk i svangerskapet   Bruk i ammeperioden
Loratadin, Clarityn  Ja    Ja   
Aerius  Ja    Ja   
Zyrtec, Cetirizin  Ja    Ja   
Xyzal    Ja    Ja   
Telfast    Legens avgjørelse  Ja
Kestine, Ebastin  Andre foretrekkes  Andre foretrekkes 
Zilas    Andre foretrekkes  Andre foretrekkes 

Ved graviditet:

Annengenerasjons antihistaminer regnes som førstevalg til gravide som trenger systemisk behandling mot pollenallergi. Mange av disse legemidlene har nå vært brukt i en årrekke på verdensbasis, og det foreligger bred klinisk erfaring og de er ikke forbundet med uheldige effekter på fosteret.

Tidligere ble anbefalt at gravide skulle forsøke de eldre og såkalte førstegenerasjons antihistaminene som eks Polaramine. Disse legemidlene har en søvndyssende effekt – noe som kan være plagsomt for mange. Bruk av førstegenerasjons antihistaminer kan være aktuelt i spesielle tilfeller hvor en slik søvndyssende effekt er ønskelig.

Det betyr for deg at du kan bruke Clarityn (Loratadin), Aerius, Zyrtec (Ceterizin) og Xyxal da det er disse legemidlene det finnes mest dokumentasjon på, og derfor regnes som førstevalg hos gravide

Ved amming: 

Annengenerasjons antihistaminer kan som hovedregel brukes av ammende, men noen av dem bør likevel foretrekkes fremfor andre. Det betyr at om du ammer kan du trygt bruke Clarityn (Loratadin), Aerius, Zyrtec (Ceterizin),  Xyxal og Telfast. Nyere legemidler som Kestine (Ebastin) og Zilas har ikke man like mye dokumentasjon og erfaring med, så her vil det være opp til legen å vurdere bruk.

Informasjon i pakningsvedlegg, Felleskatalogen og preparatomtaler

For hvert år som går, skjer det stadig utvikling på informasjon for legemidler. RELIS, et senter hvor der jobber farmasøyter og leger fra fagmiljøer ved universitetssykehus gir deg som privat person og oss som helsepersonell produsentuavhengig legemiddelinformasjon. Hvert år kommer de med en oppdatering i forhold til legemidler for pollenallergi, hvilke som kan brukes i svangerskapet og ved amming. Leser du i pakningsvedlegget, Felleskatalogen eller preparatomtaler vil du se at de er mer restriktive enn hva RELIS anbefaler. Dette skyldes at det stadig skjer en oppdatering på grunnlag av ny medisinsk dokumentasjon. Dette samsvarer ikke nødvendigvis med det som står i pakningsvedleggene da leverandørene er mer bundet av juridiske forhold og myndighetskrav til dokumentasjon før endringer kan gjøres i preparatomtalen.

Det er viktig at du som skal bruke disse legemidlene er trygg på behandlingen du skal bruke selv om pakningsvedlegget kan inneholde annen og mer restriktiv informasjon.

 

Kilde: RELIS, Felleskatalogen og leverandørinfo.

Opptadert april 2019