Navina Classic System
Navina Classic System er et hjelpemiddel for voksne som lider av avføringslekkasje, kronisk obstipasjon og/eller tidskrevende tarmtømming. Brukeren kan være avhengig av rullestol og/eller ha redusert håndfunksjon