Ufrivillig barnløshet

Infertilitet betyr manglende evne til å få barn, det vil si ufrivillig barnløshet. Definisjonen sier: Ikke inntrådt graviditet hos et seksuelt aktivt par i løpet av ett år.

Det er beregnet at 10% av befolkningen opplever periodevis eller vedvarende ufrivillig barnløshet.

Forekomst av ufrivillig barnløshet

Hos unge, friske par er sannsynligheten for å oppnå befruktning i løpet av en menstruasjonsperiode 20-25% og i løpet av 1 år ca. 90 %. Etter som årene går, reduseres kvinnens evne til å bli gravid, og risikoen for spontanabort øker. Siden kvinner i våre dager venter lengre med å få barn, er det og flere som opplever problem med å bli gravid når de ønsker.

For at en kvinne skal bli gravid, må en serie hendelser skje til rett tid.

 

 • Kvinnen må produsere en eggcelle

 • Mannen må produsere friske sædceller

 • Eggcellen må kunne passere fra kvinnens eggstokk og gjennom egglederen

 • Paret må ha sex rundt tidspunktet der egget frigjøres

 • Sædcellene må kunne svømme opp i skjeden og livmoren, og videre inn i egglederen mot egget.

 • Egget må befruktes av mannens sædceller

 • Det befruktede egget må kunne feste seg i kvinnens livmorvegg.

 • Det kan ta tid for et par å oppnå graviditet. De fleste par som forsøker lykkes innen et år.

Årsaker til infertilitet

Undersøkelser viser at årsaken til barnløshet i 30 % av tilfellene finnes hos kvinnen, i 30 % hos mannen, i 30 % hos begge og i 10 prosent av tilfellene finner man ingen forklaring eller årsak.

Infertilitet kan ha mange årsaker, men de viktigste er:

 • Eggløsningsforstyrrelser
 • Lavt hormonnivå av de to hormonene som gir eggløsning, LH og FSH
 • Skader i egglederne etter underlivsbetennelse og ubehandlet klamydia.
 • Endometriose, der vev av samme type som slimhinnen i livmoren finnes utenfor livmoren.
 • For menn: Redusert sædkvalitet. Det kan være for få sædceller, unormal form eller de er lite svømmedyktige

Når bør du kontakte lege?

 

Vanligvis starter ikke utredning av infertilitet for et par før etter 1- 2 år med jevnlige samleier uten påfølgende graviditet. Første steg på veien er en samtale med legen hvor det vektlegges områder som seksualliv, seksualfunksjon, bruk av prevensjonsmidler, psykososiale forhold og bruk av alkohol, tobakk og medikamenter. Infeksjoner i underlivet blir og kartlagt her. Neste steg på veien er undersøkelser av mannens og kvinnens underliv, blodprøver som kan avdekke hormonforstyrrelser og undersøkelse av mannens sæd. Utredningen gjøres stort sett av spesialister, men noen fastleger kan foreta starten av utredningen.

Hva kan du gjøre selv?

 • For å bli gravid må du ha samleie når du har eggløsning. Nøyaktig når hver enkelt kvinne har eggløsning, kan være vanskelig å si, men vanligvis har du eggløsning rundt 14 dager før neste menstruasjon. Du kan merke at sekresjonen fra skjeden endrer seg til et mer gjennomsiktig og klart slim.
 • En eggløsningstest kan hjelpe deg å forutsi eggløsning og når du har størst sjanse for å bli gravid.
 • Noen legemidler kan gjøre det vanskeligere å bli gravid, eks Ibux og Naproxen kan hemme eggløsningen.
 • Overvektige og undervektige sliter oftere med å bli gravid. Også overvektige menn kan få redusert fruktbarheten fordi østrogennivået i kroppen kan øke.
 • Husk folsyre! Alle kvinner som prøver å bli gravide anbefales å ta 0,4 mg folsyre daglig. Folsyre spiller en viktig rolle helt tidlig i svangerskapet når nevralrøret skal lukkes, og alvorlige misdannelser kan oppstå, for eksempel ryggmargsbrokk. En enkel tablett hver dag kan minke risikoen markant!

 Behandling av infertilitet?

Dersom det finnes en årsak til barnløsheten er det denne som skal behandles. Det finnes flere behandlingstilbud i Norge, både i offentlige sykehus og private sykehus.

Oversikt over de viktigste metodene for behandling av infertilitet:

 • Når er tidspunktet der, eggløsningen, for å bli gravid? Under eggløsning har egget ca. 24 timer på seg til å smelte sammen med en sædcelle. Siden sædceller kan overleve i livmoren og egglederne i to til tre dager, er det best å ha samleie jevnlig i dagene før eggløsningen.
 • Korreksjon av anatomiske forhold. Større eller mindre operasjoner kan øke sjansen for befruktning, eks operere tette eggledere, polypper og hos menn kan åreknuter i pungen behandles.
 • Hormonstimulering hvis årsaken skyldes sviktende eggløsning. Kvinnen får da hormoner for å fremme eggløsning, og dermed øke sjansen for befruktning og graviditet.
 • Inseminasjon (assistert befruktning). Dette innebærer at sæden plasseres i kvinnens livmor for å bedre sjansen for befruktning. Kvinnen kan i tillegg få hormonbehandling. Sæden kan i enkelte tilfeller forbehandles og gjøres mer befruktningsdyktig. Dette kan gjøre ved nedsatt sædkvalitet og ved forhold som hindrer paret i å få gjennomført et normalt samleie.
 • In vitro fertilisering (IVF) betyr at egget befruktes utenfor kvinnens kropp, for så å plasseres i livmoren etter befruktningen. IVF er spesielt verdifull ved nedsatt sædkvalitet, men benyttes også ved skader på egglederne, ved endometriose og ved uforklarlig infertilitet.

Legemidler som brukes ved infertilitet

 • Ovalusjonsstimulerende stoffer

Brukes som følge av manglende eggproduksjon. Brukes også forsøksvis ved mannlig infertilitet.

Clomifen (inneholder klomifensitrat), ikke registret i Norge, men kan skaffes på godkjenningsfritak.

 • Gonadotropinfrisettende hormoner

Nesespray til forbehandling ved IVF. Demper kvinnens egen produksjon av kjønnshormoner slik at eggløsning kan styres. Brukes i nedreguleringsfasen, som regel i 2 uker før oppstart av hormonsprøytebehandling. Brukes også under hormonbehandlingen. Man bør ikke bruke vanlig nesespray mot forkjølelse samtidig, men tidligst 30 minutter etter bruk av Synarela.

Synarela/ Synarel (inneholder nafarelinacetat),

Suprecur (inneholder buserelin):

 • Follikkelstimulerende hormon

Injeksjonssprøyter med hormoner med FSH, (follikkel-stimulerende hormon) som gir en kontrollert overstimulering av eggstokkene og fremmer vekst av flere follikler (eggposer) ved IVF. Brukes i stimuleringsfasen, som regel i 10-14 dager. Daglige injeksjoner settes som regel i underhuden på magen. Eggmodningen følges ved måling av østradiol i blod og ultralydundersøkelse.

Fostimon (inneholder urofollitropin)

Elonva (inneholder korifollitropin alfa)

Bemfola/GONAL-f (inneholder follitropin alfa)

Menopur (inneholder menotropin)

Pergoveris (inneholder follitropin alfa og lutropin alfa)

Puregon (inneholder follitropin beta)

 • Humant chorion gonadotropin (hCG)

Injeksjonssprøyter som inneholder hCG (humant chorion gonadotropin). Dette er hormon som avslutter eggmodning og setter igang eggløsning etter cirka 36 timer. Egguthenting (OUP) skjer vanligvis etter disse 36 timene. Man stopper vanligvis med nesespray når denne sprøyten settes.

Ovitrelle (inneholder koriongonadotropin alfa),

Pregnyl (inneholder koriongonadotropin):

 • Progesteron

Progesteron til etterbehandling etter egguthenting og når embryoet er satt tilbake. Legemidlet vil bygge opp livmorslimhinnen slik at embryo lettere fester seg og kan vokse. Innføres i skjeden.

Crinone/Lutinus (inneholder progesteron)

Bidrag/Refusjon til behandlingen fra HELFO

Dersom du og din partner har behov for infertilitetsbehandling i forbindelse med ufrivillig barnløshet, kan Helfo fullt ut dekke utgifter til hormonpreparater utover en fastsatt egenandel. Pr 2018 er det kr 17 416. Dekningen er begrenset til inntil tre forsøk per barn. I tillegg må pasienten betale ekstra for behandlingen på offentlige klinikker. Private klinikker opererer med egne priser.

Kilder: Norsk helseinformatikk (NHI), helsenorge.no