Nicorette - din hjelp på veien til et røykfritt liv.

Helsegevinstene ved å bli røykfri begynner allerede den første timen etter at du har sluttet, og du blir stadig sunnere i dagene og ukene etterpå. Les mer om helsegevistene her

Klarer du å slutte helt av deg selv er det klart det beste, men det har vist seg å ikke alltid være like enkelt. Nikotinlegemidler er erstatningsmidler som tilfører kontrollerte mengder med nikotin slik at du gradvis kan redusere nikotininntaket og bryte en vane.

Det finnes ulike Nicorette® produkter. Finn det produktet som passer best for deg!

 

*NICORETTE® depotplaster settes på om morgenen og tas av på kvelden.

 • Plasteret avgir en gradvis og kontrollert mengde nikotin som tas opp gjennom huden i løpet av dagen.
 • NICORETTE® plaster er designet for å sitte på i 16 timer, fra du står opp til du legger deg.
 • Siden du tar av plasteret på kvelden vil det ikke forstyrre nattesøvnen din.
 • Finnes i tre styrker: 25mg/16 timer, 15mg/16 timer og 10mg/16 timer. Velg passende styrke ut fra hvor mye du røyker. Alle pakningene inneholder 7 plaster, nok til én uke

 

Hvilken styrke skal jeg velge?

 • Hvis du røyker mer enn ca. 20 sigaretter dag begynner du med å prøve styrken 25mg/16 timer i 1-8 uker, 15 mg i 2 uker og videre 10 mg plaster i 2 uker. Avslutt bruken av plasteret.
 • Hvis du røyker mindre enn 20 sigaretter pr. dag starter du med å prøve styrken 15mg/16 timer i 1-8 uker, 10 mg i 4 uker. Avslutt bruken av plasteret.

Du kan bruke NICORETTE® depotplaster alene eller sammen med enten NICORETTE® 2 mg tyggegummi, NICORETTE® 2 mg sugetablett, NICORETTE® munnspray eller NICORETTE® inhalator.

Hvor skal jeg feste plasteret og hvordan bruke det riktig?

 1. Ta på et nytt plaster hver morgen når du står opp. Plasteret presses mot huden i 10-15 sekunder. Sett plasteret på et rent og tørt hudområde uten hår, f.eks. på fremsiden av brystet, på overarmen eller hoften.
 2. Sett plasteret på ulike steder hver dag. Etter 2-3 dager kan du igjen sette plasteret på et sted du har brukt tidligere så lenge det ikke er tegn på irritasjon.
 3. Før du legger deg for å sove tar du av plasteret og kaster det på en sikker måte (dvs. utilgjengelig for barn og husdyr)

*NICORETTE® inhalator består av et munnstykke og dosebeholdere som inneholder nikotin. Hver dosebeholder tilsvarer ca. 3-4 sigaretter.

*NICORETTE® inhalator 

 

 • NICORETTE® inhalator erstatter «hånd-til-munn» bevegelsen ved røyking og etterlikner måten man bruker en sigarett på.
 • Mengden nikotin fra en inhalasjon med NICORETTE® inhalator er mindre enn det du får fra ett drag av en sigarett. Inhalatoren må derfor brukes mer intensivt enn sigarettrøyking for å få best effekt på lindring av røykesug og nikotinabstinens.
 • Nikotindampen fra inhalatoren tas opp i munnhulen. Smak av mentol.

 

Riktig bruk av inhalator

 1. Vri markeringene på munnstykket rett overfor hverandre og dra det i to deler.
 2. Sett inn dosebeholderen og sett sammen munnstykket igjen, fortsatt med markeringene rett overfor hverandre. Vri delene i hver sin retning for å låse munnstykket.
 3. Du bør ha 8-10 ganger flere inhalasjoner når du bruker NICORETTE® inhalator enn det du har vært vant til med sigaretter. Du kan ta både lange og korte drag. Finn din egen teknikk.

*NICORETTE® munnspray, begynner å lindre røykesuget etter kun 60 sekunder.

 • Nikotinet tas raskt opp gjennom slimhinnene i munnen.
 • Frisk mintsmak

 

 

Riktig bruk av munnspray

 

 1. Bruk tommelen til å føre ned knappen til den kommer i en posisjon der du kan trykke den lett innover. Ikke trykk for hardt.
 2. Mens du holder knappen inne, før tommelen oppover for å låse opp sprayflaskens øvre del. Slipp deretter knappen.
 3. Første gang du bruker munnsprayen må du lade spraypumpen. Trykk ned hodet på sprayflasken 3 ganger til du får en fin spraydusj. Dersom du ikke bruker sprayflasken på 2 dager, må du lade sprayflasken på nytt.
 4. Trykk hardt og bestemt på sprayflaskens hode for å spraye 1 dose (spraydusj) inn i munnen. Unngå å treffe leppene. For best resultat skal du vente noen sekunder før du svelger. For å unngå at sprayen kommer ned i halsen skal du ikke inhalere samtidig.

Steng spraybeholderen ved å føre knappen nedover til den kommer i en posisjon der du kan trykke den lett innover. Mens du holder knappen inne, før sprayflaskens øvre del nedover og slipp knappen. Sprayflasken er nå lukket

 

 

*NICORETTE® sugetabletter, en liten og diskret sugetablett som effektivt lindrer røykesug og nikotinabsinens

 • Løser seg gradvis opp i løpet av ca. 20 minutter, og frigir nikotin som tas opp i munnen.
 • Finnes i 2 mg og 4 mg med frisk Coolmint smak.

Hvilken styrke skal jeg velge?

 • Røyker du mindre enn 20 sigaretter om dagen, bruk 2 mg
 • Røyker du mellom 20-30 sigaretter om dagen, bruk 4 mg

Riktig bruk av sugetabletter

 1. Putt en sugetablett i munnen og flytt den fra den ene siden til den andre med jevne mellomrom. Sugetabletten skal ikke tygges eller svelges.
 2. Fortsett inntil sugetabletten har løst seg helt opp (cirka 1520 minutter).
 3. Ikke spis eller drikk mens du har sugetabletten i munnen.

 

*NICORETTE® tyggegummi, lindrer røykesug og nikotinabstinens i løpet av kort tid.

 • Finnes i styrkene 2 mg og 4 mg, og med flere ulike smaker
 • Nikotinet fra tyggegummien absorberes hurtig gjennom slimhinnene i munnen.

Her ser du litt av utvalget av Nicorette tyggegummi. Alle smaker finner du her 

Hvilken styrke skal jeg velge?

 • Røyker du mindre enn 20 sigaretter om dagen, bruk 2 mg
 • Røyker du mellom 20-30 sigaretter om dagen, bruk 2-4 mg
 • Røyker du mer enn 30 sigaretter om dagen, bruk 4 mg

Riktig bruk av nikotintyggegummi

 1. Tygg sakte til smaken kjennes sterk. Nikotinet er nå frigjort fra tyggegummien.
 2. Mens nikotinet tas opp av slimhinnene i munnen skal du stoppe å tygge og i stedet hvile tyggegummien f.eks. mellom kinnet og tannkjøttet.
 3. Når den sterke smaken har avtatt skal du begynne å tygge sakte igjen til smaken på nytt kjennes sterk.
 4. Gjenta steg 2 og 3 i ca. 30 minutter.

Dersom du ikke ønsker, eller klarer, å slutte helt å røyke med en gang, kan du gradvis erstatte flere og flere av sigarettene med nikotinerstatning i stedet. Etterhvert skal du kutte ut alle sigarettene og fortsette med nikotinerstatning i en periode. Til slutt kan du stoppe å bruke disse også. Husk at hver sigarett du velger bort er en seier!