Vinteren er høysesong for influensa

Influensa gir feber, luftveissymptomer og muskelsmerter, men går som regel over av seg selv. Mange forveksler forkjølelse og influensa, og det er ikke så rart. Flere av symptomene er like, men det er likevel klare forskjeller som skiller den ene fra den andre. Som oftest blir du dårligere av influensa enn en kraftig forkjølelse. Influensa skyldes to typer virus, type A og B. Gravide, eldre og kronisk syke er mer utsatt for alvorlig sykdom. Hvis du trenger produkter og råd mot forkjølelse kan du lese mer her

Hvordan smitter influensa?

Influensa smitter ved kontakt mellom mennesker. Smitteoverføring skjer ved hosting, nysing og direkte kontakt med syke mennesker.

Influensaviruset finnes i luftveiene. Smittefaren er derfor størst dersom den syke hoster eller nyser rett på en annen person.

Den syke kan også få viruset på hendene. Viruset kan så overføres fra hendene til gjenstander som eks dørhåndtak mm, der det kan leve noen timer. Andre kan ved berøring av gjenstandene få viruset på sine hender og føre det inn i nese eller munn. Sjansen for å bli smittet på denne måten er likevel liten.

Blir du smittet, kan du videreføre sykdommen allerede dagen før symptomene viser seg, og du kan da være smitteførende i tre til fem dager. En tommelfingerregel er at man er smitteførende så lenge en har feber.

Symptomer på influensa:

Ved typisk influensa kommer symptomene brått, gjerne med

 • Feber
 • Tørrhoste
 • Smerter i ledd og muskler
 • Hodepine og slapphet.
 • Allmenntilstand er påvirket, det er mer intenst ved influensa enn ved en kraftig forkjølelse.

Mageplager er sjeldne, men diaré kan opptre, spesielt hos barn. Influensa varer oftest i sju til ti dager.

 

Hvordan skal du behandle influensa og sørge for at du ikke smitter andre?

Influensa er en virusinfeksjon og går som regel over av seg selv. Det tar bare litt tid. En sjelden gang kan imidlertid infeksjonen medføre alvorlig sykdom, og da bør du kontakte lege. 

Får du influensa er det først og fremst symptomene av sykdommen man behandler

 • Er du syk, bør du sørge for å få hvile og nok drikke. Da blir kroppen din i best mulig stand til å bekjempe influensaen. Du hjelper ingen ved å slite deg på skole eller jobb. Reduser omgangen med andre, spesielt personer med risiko for å få komplikasjoner som følge av influensa.
 • Hosting og nysing er en effektiv måte å spre influensavirus på. Bruk derfor engangs papirlommetørkle når du hoster eller nyser, og vask hendene etterpå. Nys og host i albuekroken. Da unngår du å få masse virus på hendene som lett spres til andre ved f.eks klemming, håndhilsing eller via gjenstander som dørhåndtak mv.
 • Bruk engangs papirlommetørkle som du kaster etter bruk. Brukte lommetørkler er en stor viruskilde.
 • Vask hendene! Det aller beste tiltaket for å unngå å bli smittet eller smitte andre, er å sørge for god håndhygiene. Vask hendene med såpe og vann. Har du ikke en håndvask tilgjengelig, så er Antibac et svært nyttig hjelpemiddel.
 • Smerter og høy feber kan dempes med paracetamol (eks Paracet, Panodil) og NSAID`s som Ibux

Antibac Hånddesinfeksjon er et desinfeksjonsmiddel som er utviklet for å drepe så mange bakterier, sopp og virus som mulig samtidig som den er mild mot hendene. Den er utviklet slik at den gir huden fuktighet uten at hendene virker ”klebrige”. Konsistensen gjør Antibac lett å gni inn, og den når ned i alle furer og hudlinjer.

Antibac finnes i praktiske pakninger, både som våtservietter, flytende og gel. Våtserviettene vasker fysisk vekk skitt og urenheter og passer til og med i bukselommen. Flaskene finnes i både små og litt større enheter, og er kjekke å ha f.eks. i vesken og bilen

Risikogruppe ved influensa

Noen personer har større risiko for å utvikle alvorlig sykdom eller komplikasjoner hvis de får influensa. Disse personene bør vaksinere seg mot influensa og kontakte lege hvis de blir syke.

Du er i en risikogruppe hvis du:

 • Er gravid etter 12. svangerskapsuke
 • Bor i omsorgsbolig eller sykehjem
 • Har fylt 65 år
 • Har diabetes
 • Har en kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
 • Har en kronisk nevrologisk sykdom eller skade
 • Har nedsatt immunforsvar
 • Har svært alvorlig fedme (KMI over 40)

Influensavaksine virker ved at du sprøyter inn små mengder av influensa, slik at du får sykdommen i kroppen. Dermed bygger kroppen opp et eget forsvarssystem når influensaen kommer.

Når bør en kontakte lege?

Hvis du er gravid eller i en av de øvrige risikogruppene for å utvikle alvorlig sykdom eller komplikasjoner, bør du ringe fastlege eller legevakt for å få råd om nødvendig behandling og oppfølging.

Kilde: helsenorge.no