Alkohol og legemidler

Legemidler og alkohol kan påvirke hverandre når de tas sammen. Når du har drukket alkohol, og alkohol er til stede i organismen sammen med medikamenter, så vil enten alkoholrusen oppleves annerledes, bivirkningene forsterkes eller at legemidlet fungerer annerledes.

Dette fordi legemidlet og alkoholen virker på samme sted og fordi nedbrytningen av begge stoffene er forsinket i leveren. Som en generell regel bør du være forsiktig med å innta alkohol om du samtidig har inntatt legemidler.

Eksempler på uheldige effekter som skjer når alkohol og legemidler tas samtidig

  • Legemiddelet kan få svakere virkning
  • Legemiddelet kan virke kraftigere og lengre
  • Alkoholrusen forsterkes
  • Økt risiko for leverskader
  • Økt risiko for blødninger

Hvilke kombinasjoner er mest uheldige?

Alle legemidler som virker inn på sentralnervesystemet og som "bedøver" dette, får forsterket denne virkningen når alkohol samtidig er til stede. Dette er kanskje den viktigste alkohol-legemiddel-interaksjonen. Alle disse legemidlene vil også øke risikoen for kraftigere alkoholrus

 

 

Det dreier seg om disse legemidlene:

Beroligende medisiner

-vil ofte ha sløvhet og tretthet som bivirkninger, noe som forsterkes ved alkoholbruk.

 

Allergimedisiner:

Noen av de «gamle» allergimedisinene som du blir trøtt av. Risikoen for slike bivirkninger øker ved bruk av alkohol.

 

 

Antidepressiva

-av eldre type vil ofte ha sløvhet og tretthet som bivirkninger, noe som forsterkes ved alkoholbruk.

 

Sovemedisiner

-og alkohol i større mengder kan i seg selv kan føre til at søvnmønsteret blir forstyrret. Virkningen av alle sovemidler kan forsterkes av alkohol. Slik forsterkning kan i verste fall føre til alvorlige komplikasjoner, f.eks pustevansker under søvn.

Antipsykotika

(midler mot psykose). Mange legemidler i denne gruppen har bivirkningen tretthet og sløvhet i starten av behandlingen. Disse bivirkningene vil bli mer fremtredende i kombinasjon med alkohol.

 

Antiepileptika

(mot epilepsi) har til felles at de kan forårsake bivirkninger på grunn av sin virkning på hjernen, blant annet sløvhet og tretthet. Alkohol øker risikoen for slike bivirkninger. Kombinasjonen kan i verste fall føre til pustestans og hjertestans. Når det gjelder epilepsi, er det viktig å være klar over at sykdommen i seg selv tilsier at man skal være svært forsiktig med å bruke alkohol.

 

Sterke smertestillende legemidler

-feks Morfin eller lignende stoffer, medfører en viss risiko for sløvende og søvndyssende bivirkninger, og legemidlene vil i høye doser gi pustevansker, til dels av alvorlig karakter. Samtlige av disse bivirkningene kan forsterkes ved bruk av alkohol. Man tilrår derfor at sterke smertestillende legemidler og alkohol aldri kombineres.

Samtidig bruk av alkohol og smertestillende som salisylater (eks Aspirin) eller NSAIDs, midler som demper betennelser i muskler og ledd, "giktmedisiner" (eks Ibux) , eller blodtynnende medisiner (eks Marevan) kan gi økt risiko for blødninger. Dette skyldes at den ønskede virkningen av slike medikamenter kan forsterkes av alkohol i en slik grad at man får økt blødningstendens.

Paracet tolereres for de fleste personer svært godt. Har du derimot et høyt alkoholforbruk kan samtidig bruk av Paracetamol forårsake leverskade av meget alvorlig karakter.

 

Noen sykdommer krever ekstra varsomhet

Personer med diabetes skal være oppmerksomme på at alkohol og blandevann inneholder mye sukker som kan forstyrre reguleringen av blodsukkeret og øker risikoen for forskjellige komplikasjoner, uansett hva slags behandling de bruker for sykdommen.

Alkoholbruk kan lede til og forverre høyt blodtrykk. Alkohol kan ved sin hemming av betennelsesceller og immunapparat øke risikoen for og forverre f.eks. infeksjonssykdommer.

 

Forsiktig alkoholbruk

Alkohol hører gjerne med i festlige anledninger og lag. Som allerede nevnt så er det noen legemidler som ikke skal kombineres med alkohol. Da kan selv et lite glass være for mye.

Som en hovedregel bør du vente med å drikke alkohol minst 2-3 timer etter at et legemiddel er inntatt. Og motsatt vei bør du vente til alkoholen er ute av kroppen før du inntar legemidler. Det er i løpet av denne perioden at en for svært mange legemidler vil oppnå den kraftigste virkningen, og i denne perioden vil også mulighetene for uheldige reaksjoner i forbindelse med alkohol være størst.

Kilde: Relis, Norsk Helseinformatikk, Helsedirektoratet.

Oppdatert 17.12.2019