Det er kun menn som har prostata. Ettersom menn blir eldre, kan prostata bli større. Prostatakjertelen vokser gjennom hele livet. Dette er normalt og skjer hos alle menn, men i ulik grad og med ulik hastighet. Forstørret prostata kan for mange forårsake problemer som at du må tisse i løpet av natten.

Hva er prostata? 


Prostata er en liten, fast kjertel hos menn på størrelse med en valnøtt. Prostata er en kjertel som også kalt blærehalskjertelen. Den ligger rundt urinrøret, rett under blæren. Prostatakjertelen produserer den væsken som sædcellene svømmer i.

Hva skjer hvis prostatakjertelen blir for stor?Urinrøret går tvers igjennom et hull i prostata. Hvis kjertelen blir for stor, kan den klemme sammen urinrøret slik at det blir vanskelig å tømme urinblæren.

Symptomene på en forstørret prostata?

Du må tisse ofte, kanskje også om natten

Det kan være vanskelig å komme i gang, slik at du må stå og vente en stund før strålen kommer.

Problemer med at det fortsatt renner urindråper etter at du er ferdig. ("etterdrypp") å tisse.

Det kan være at du har en svak urinstråle

Å føle at blæren ikke er blitt helt tom etter at du har tisset.

Kjenne sterk vannlatingstrang, synes det er vanskelig å utsette urinering

Stoppe og starte vannlatningen

Presse eller anstrenge seg for å urinere

Lekkasje av urin (urininkontinens) hos menn kan være tegn på forstørret prostata.

De fleste menn synes det er vanskelig å snakke med legen om prostataproblemer. Men husk likevel at legen har sett mange menn med de samme symptomene. Legen kan dessuten kanskje gi deg noen enkle råd som kan hjelpe på symptomene uten behandling.

Hva er forskjell på godartet og ondartet forstørret prostata?

Forstørret prostata er altså i de fleste tilfeller en helt normal aldersforandring. Godartet forstørret prostata blir omtalt som benign prostatahyperplasi (BPH) eller LUTS- lower urinary tracts symptoms.

Men forstørret prostata kan også skyldes prostatakreft. Dette er den vanligste kreftsykdommen blant norske menn, og forekommer som regel sent i livet. Hvis kreft er årsaken til forstørret prostata, kan man si at det er en ondartet forandring i prostata. Det er sjelden at man får prostatakreft før fylte 50 år, og gjennomsnittsalderen er rundt 70 år. Plagene kan være de samme som ved godartet prostataforstørrelse, eller det er ingen plager i det hele tatt. Blod i urinen kan også være et tegn på prostatakreft.

Behandling av forstørret prostata

Hensikten med behandlingen er å fjerne plager som reduserer livskvaliteten, og å forhindre komplikasjoner. Det er også ting du kan gjøre selv for å bedre situasjonen:

Egenbehandling

Ved nattlig vannlating bør drikkemengden reduseres om kvelden.


Ved tendens til resturin bør du forsøke såkalt trippelvannlating: Lat vannet på vanlig måte. Vent noen minutter før vannlating igjen forsøkes.
 
Dersom det kommer urin som tegn på ytterligere tømming, gjennomføres det hele en gang til.

Har du problemer med etterdrypp eller ufrivillig vannlating, finnes det små, diskrete dråpesamlere/bleier.


Dvergpalme er et plantebasert legemiddel (naturlegemiddel) som kan avhjelpe hyppig vannlatingsbehov om natten, men dokumentasjon for bruk av dvergpalme er svak. 
Dersom du ønsker å bruke slike naturmidler er det viktig at du har vært hos lege og fått utelukket alvorlig sykdom. Slike midler bør ikke brukes samtidig med legemidler mot prostataproblemer hvis dette ikke er avtalt med legen.

Medikamentell behandling

 Det finnes flere legemidler som brukes i behandling for forstørret prostata. Hvis én type ikke hjelper deg, kan du behandles med flere enn én type medikament.
Hos de aller fleste prøves medikamentell behandling før det er aktuelt å anbefale operasjon.

To hovedtyper medikamenter er ofte de som forsøkes først: alfablokkere eller 5-alfa-reduktasehemmere. I tillegg kan mange ha nytte av betennelsesdempende medisiner, NSAIDS-eks Ibux eller Naproxen.

Alfa-blokkere, feks Carduran eller Omnic virker ved å slappe av musklene i prostata og blære. Dette gjør det enklere for deg å urinere. Det er god forskning som viser at alfablokkere bidrar til å redusere symptomer på LUTS. Symptomene dine bør begynne å bli bedre etter ca 2-3 uker. 

5-alfa-reduktase-hemmere,  virker ved å blokkere hormoner som stimulerer prostata i å vokse. Etter at du har tatt et av disse legemidlene i noen måneder, kan prostata bli om lag en tredjedel mindre. Dette gjør det enklere for urinen å passere. De kan også reduserer risikoen for plutselig stans i vannlatingen (urinretensjon).

Sykdomsforløp ved forstørret prostata

BPH utvikler seg vanligvis langsomt, men symptomene er ofte plagsomme og kan redusere livskvaliteten i betydelig grad. Vannlatingsproblemer om natta kan ødelegge nattesøvnen og være et betydelig problem. Dette er en hyppig årsak til at pasienten ønsker behandling. Det kan også forekomme komplikasjoner som blærestein, blæreutposninger, urinveisinfeksjoner og nedsatt nyrefunksjon.

Ubehandlet BPH har et svingende forløp der 50% får gradvis forverring av symptomene. Hos 30% holder symptomene seg uforandret, mens 20% opplever en bedring.

Når bør du kontakte lege?

Søk alltid lege ved vannlatingsproblemer som nevnt over.

Det er viktig med en grundig undersøkelse for å utelukke alvorlig sykdom. 

En betennelse i prostata eller prostatakreft kan gi liknende symptomer. 

Får man full stopp i blæretømmingen, bør man søke lege med en gang, da dette kan bli svært smertefullt og alvorlig.

Kilder: Kreftforeningen, Norsk Helseinformatikk, Helsebiblioteket.