Blodsukkermåling

Blodsukkermåling er en viktig del av behandlingen for deg som har diabetes. Ved å lære deg egenmåling av blodsukker kan du få bedre innsikt i egen sykdom, få hjelp til bedre regulering og dermed redusere risikoen for komplikasjoner. For at du skal ha nytte av blodsukkermålingen må du måle blodsukkeret på riktig måte og vite hvordan du bruker blodsukkerapparatet ditt.

Hvorfor måle blodsukker

Blodsukkermåling er et hjelpemiddel for at du skal være trygg på din diabetes. Blodsukkeret varierer mye og ingen dager er like. Sykdommen diabetes er like ulik fra individ til individ som personligheten er forskjellig fra menneske til menneske. Ingen har diabetes på akkurat samme måte som deg. Derfor er det viktig at du måler blodsukkeret ditt ofte for å lære hvordan akkurat din kropp reagerer i ulike situasjoner.

Spesielt i starten av din diabetes kan det være nyttig å måle blodsukkeret ofte. Hyppige blodsukkermålinger gjør også at vi lettere kan oppdage hvordan blodsukkeret varierer i løpet av døgnet. Ser du for eksempel at blodsukkeret ditt stiger hver kveld, vet du at det er noe du må  forandre på.

Det er i noen situasjoner spesielt viktig å følge med på blodsukkeret. For eksempel når du er syk, drikker alkohol, ved fysisk aktivitet, i psykisk stressende situasjoner, under en graviditet eller i andre avvikende eller spesielle livssituasjoner.

Hva trenger du for å måle blodsukkeret?

Et måleapparat

Teststrimmel

Stikkepenn

Lansett (nål)

Hvordan måle blodsukker

Det er enkelt å måle blodsukker, men samtidig en hel del ting å passe på. Her gir vi deg noen tips:

  • Vask og tørk hendene dine før blodsukkermålingen. Stikk deg aller helst i langfingeren, ringfingeren eller lillefingeren.
  • Sett inn en blodsukkerstrimmel i apparatet ditt.
  • Press munnstykket på stikkepennen mot fingertuppen din og ta prøven. Ta helst blodprøven fra siden på fingertuppen, ikke på enden eller midten av fingeren. Pass på at du bytter på stikkested, så unngår du å bli sår og at huden blir fortykket.
  • Tørk, om mulig, bort den første bloddråpen og la det dannes en ordentlig dråpe på fingeren. Du kan melke forsiktig frem bloddråpen, men press ikke ut blodet fra fingeren, fordi det da vil blande seg vevsvæske i blodet og du vil få et feilaktig svar. Mål straks etter at du har laget en bloddråpe. Stikk på nytt hvis du ikke får dannet en stor nok dråpe.
  • Berør straks bloddråpen med enden av blodsukkerstrimmelen. Blodet blir automatisk sugd inn og du vil høre et lydsignal fra blodsukkerapparatet når det har fått nok blod. Du skal ikke trykke enden av strimmelen mot huden eller plassere blodet oppå strimmelen.
  • La apparatet og strimlene tilpasse seg omgivelsestemperaturen der du måler. Vent i 20 minutter før du måler, hvis apparatet og strimlene flyttes fra en (ekstrem) temperatur til en annen.
  • Om blodsukkerresultatet ditt ikke er i samsvar med hva du føler, bør du gjennomføre en ny måling.
  • Noter gjerne svarene dine i en diabetesdagbok eller overfør de lagrede målingene dine til PC-en. De fleste apparater kan i dag kobles opp mot en datamaskin. Mer informasjon om slike muligheter får du ved å kontakte produsenten av teststrimlene du bruker, eller ved å snakke med oss på apoteket.
  • Lansettene kan du kaste rett i en egnet beholder som eks melk/juicekartong, tøymyknerflaske el.

Oppbevaring og håndtering

Det er viktig å oppbevare og håndtere blodsukkerapparatet og strimlene riktig:

Oppbevar blodsukkerstrimlene i originalboksen i romtemperatur.

Lukk boksen umiddelbart etter bruk.

Blodsukkerstrimlene skal bare brukes en gang.

Bland ikke blodsukkerstrimler fra flere ulike bokser.

Ikke utsett strimlene for fukt, kulde, ekstrem varme, damp eller smuss. Blodsukkerstrimlene bør f. eks ikke oppbevares på badet.

Blodsukkerstrimlene bør ikke brukes etter utløpsdatoen som er trykket på boksens underside.

Blodsukkerverdier

Blodsukkeret bør ideelt sett ligge fastende mellom 4 og 7 mmol/l, og helst lavere enn 10 mmol/l et par timer etter et måltid.

Blodsukkerverdier under 4 mmol/l kalles hypoglykemi (lavt blodsukker / føling). De fleste vil merke ubehag eller får en reaksjon når blodsukkeret kommer ned på 3,3-2,5 mmol/l, men også dette varierer fra person til person - både hvor lavt blodsukkeret er når du får føling, og hvordan du merker følingen.

Legen vil hjelpe deg å tilrettelegge, men hovedansvaret vil være ditt. Et godt og tett samarbeid med din behandlende lege og diabetesteamet ditt er ofte avgjørende for å ha et godt liv med diabetes.

Ved hjelp av HbA1c (langtidsblodsukker) og fastende blodsukker kan legen vurdere blodsukkerreguleringen din sammen med deg. Hvor ofte og når du skal måle blodsukkeret vil være avhengig av type diabetes, diabetesvarighet og type behandling.

Matinntak, alkohol, legemidler, trening og sykdom kan påvirke blodsukkeret ditt. Det kan være nødvendig å måle blodsukkeret oftere i perioder, for eksempel hvis du er syk eller endrer livsstil.

Kilde: Diabetesforbundet, NHI, Helsenorge.no, Bayer