Hjerteflimmer også kalt atrieflimmer er en meget rask og uregelmessig elektrisk aktivitet i hjertets forkamre. Pulsen blir derfor ofte rask og alltid uregelmessig, og en føler at hjertet  ”raser avgårde”.

 

 

Normalt styres hjerterytmen av hjertets elektriske system som sørger for regelmessig rytme. Den normale rytmen kalles sinusrytme og starter opp i den såkalte sinusknuten i høyre forkammer av hjertet.

Ved noen tilstander blir denne normale hjerterytmen "overstyrt" av andre rytmer. Den hyppigste av disse er hjerteflimmer, også kalt atrieflimmer. Det er en rask og uregelmessig elektrisk aktivitet i hjertets forkamre som medfører at forkamrene pumper raskere, mer uregelmessig og med liten pumpekraft.

Hjertemuskelen mottar dermed for mange signaler på en gang og pulsen kan øke til mer enn 140 slag i minuttet. Normal puls er mellom 60 og 80 slag i minuttet. Hjerteflimmer oppleves skremmende for mange, særlig første gang man opplever det.

Årsak

Når man utvikler atrieflimmer så skyldes dette at hjertets forkamre har utvidet seg, og at veggen i forkamrene har endret struktur. Det elastiske vevet i hjerteveggen er delvis erstattet av såkalt bindevev, som er arr-aktige fibre som er vesentlig mindre elastiske og fungerer dårligere når hjertekamrene skal trekke seg sammen.

Ved hjerteflimmer trekker forkamrene (atriene) seg så raskt sammen at de blir stående å flimre. Ventriklene (hovedkamrene) trekker seg sammen mye langsommere. Dette gjør at forkamrene og hovedkamrene følger hver sin rytme og hjertets rytme blir uregelmessig.

De vanligste årsakene til hjerteflimmer er høyt blodtrykk, hjertesvikt eller feil på hjerteklaffene. Andre faktorer som øker risikoen kan være diabetes, høyt alkoholforbruk, lungesykdommer, høyt stoffskifte.

De vanligste symptomene på hjerteflimmer er:

Hjertebank, rask og uregelmessig hjerterytme
Uregelmessig puls
Pustevansker
Ubehag i brystet, brystsmerter
Utmattelse,
Nedsatt yteevne
Svimmelhet

 

Hjerteflimmer opptrer ofte anfallsvis, med enkelte kortvarige episoder med flimmer som senere vil veksle mellom vanlig hjerterytme og flimmer. Over tid vil tilstanden ofte utvikle seg til å bli permanent, altså at man har flimmer mer eller mindre hele tiden. En god del av de som utvikler hjerteflimmer opplever imidlertid ingen symptomer, særlig gjelder dette de som får hjerteflimmer i høy alder. 

Diagnosen stilles ved hjelp av EKG. EKG er et “øyeblikksbilde” av hjerterytmen. Det tas mens du ligger på ryggen med seks elektroder festet i brystregionen. Dermed kan hjertets elektriske impulser leses av og legen kan stadfeste om det for eksempel er rytmeforstyrrelser i hjertet.

Behandling

Medikamentell behandling er den vanligste behandlingen av forkammerflimmer og mange lever godt med denne behandlingen.

Dersom man i startfasen har hjerteflimmer bare i anfall, kan behandling med medisiner redusere antall med flimmer. Disse medisinene tas bare når anfallene kommer, for å stoppe disse.

Utvikler men kronisk forkammerflimmer består behandlingen som regel av å regulere ned frekvensen på hjerterytmen med medisin. Dette er fordi en rask hjerterytme over lang tid kan "slite ut" hjertet, og øke risikoen for å utvikle hjertesvikt.

Hvilken aldersgruppe får hjerteflimmer?

Hjerteflimmer er en tilstand som i de aller fleste tilfelle rammer middelaldrende og eldre mennesker. Menn har større risiko for å få hjerteflimmer enn kvinner.

Atrieflimmer er imidlertid relativt sjelden før 60-årsalderen, men finnes hos ca. 6% i aldersgruppen 65-74 år, og ca. 12% i aldersgruppen 75-84 år.

Høyt blodtrykk, som er den vanligste årsaken til at personer utvikler atrieflimmer, er svært hyppig forekommende fra 60- 70 års alder.

Kan hjerteflimmer forebygges?

Det er viktig livet gjennom med sunne levevaner både når det gjelder sunt kosthold, regelmessig mosjon og stress. Et høyt blodtrykk som er dårlig behandlet er den vanligste årsaken til at man utvikler hjerteflimmer. Når blodtrykket er høyt over tid, strekkes hjertets forkamre. Denne økte diameteren i hjertekamrene disponerer for å utvikle hjerteflimmer.

Et høyt inntak av alkohol over lang tid øker også risikoen for å utvikle atrieflimmer.

 

Kilder: LHL, NHI