Bilkjøring og helsekrav til førerkort

Veitrafikkloven satte i oktober 2016 nye regler for bruk av medikamenter og bilkjøring og innskjerper reglene hva som er tillatt å bruke av medisiner. Formålet med helsekravet er å øke trafikksikkerheten.

Hva betyr helsekravene for meg som bilfører?

Helsekravene dreier seg om sykdommer og bruk av ulike medisiner som gjør at du IKKE kan kjøre på en trafikksikker måte. Det kan være at du har en sykdom hvor du kan risikere å miste bevisstheten, som feks noen former for epilepsi. Et annet eksempel er at du har vært hos tannlegen og fått sterke smertestillende medisiner etter du har trekt en visdomstann.

Fra 1 okt 2016 ble det fastsatt maksimal dosering av flere virkestoff som kan påvirke dine evner til å kjøre bil. Det er legen din som har ansvar for å vurdere om du oppfyller helsekravene og har plikt til å melde fra ved høyt forbruk som kan påvirke din kjøreevne. Det betyr ikke at du selv kan frasi deg alt ansvar. Er du i tvil om du kan kjøre på en trafikksikker måte er det ditt ansvar og du bør ikke kjøre før du har snakket med legen din om det er forsvarlig.

Bilkjøring og medisiner

Vi snakker her om bruk av beroligende eller bedøvende midler som sovemedisiner, sterkere smertestillende medisiner eller vanedannende medisiner (B-preparater) i doser som reduserer oppmerksomhet eller kjøreevne. Slike medikamenter kan nedsette oppmerksomhet, reaksjonsevne eller kritisk sans like mye som alkohol. Det gjør at legemidler du tidligere har kunnet bruke, nå er satt begrensinger på, slik at de ikke kan brukes lenger eller evt må dosen reduseres

Virkestoff

Dose pr døgn

Diazepam (eks. Stesolid, Valium, Vival): 

Mindre eller lik 10 mg

Oksazepam (eks. Sobril) :

Mindre eller lik 30 mg

Klonazepam (eks. Rivotril):

0

Alprazolam (eks Xanor) :

0

Zolpidem (eks. Stilnoct, Zolpidem) :

Mindre eller lik 10 mg

Nitrazepam (eks.Apodorm, Mogadon) :

Mindre eller lik 10 mg

Zopiklon (eks. Imovane, Zopiklon) :

Mindre eller lik 7,5 mg

Alimemazin (eks. Vallergan) :

Mindre eller lik 30 mg

Prometazin (eks. Phenergan) :

Mindre eller lik 25 mg

Hydroksyzin (eks. Atarax) :

Mindre eller lik 30 mg

 

Tabellen viser at noen legemidler kan du ikke kjøre bil etter å ha inntatt. Andre legemidler kan du kjøre med hvis du ikke har tatt før mye per døgn, og for disse gjelder generelt at du venter 8 timer etter intakt med å kjøre bil.

 

Bruk av sterke smertestillende (opiater), og bilkjøring

Opiater brukes til behandling av sterke smerter og de har til felles at de kan virke sløvende og søvndyssende. Pasienter som bruker dette tilvenner seg raskt ruseffekten, og når legemidlene brukes alene over tid og innenfor vanlige doser mister en ikke automatisk retten til å ha førerkort. Hvis man derimot opplever sløvhet, blir trøtt eller redusert reaksjonsevne er det ikke lov å kjøre bil. De nye reglene stiller blant annet konkrete krav om hvor mye du kan ta per døgn, og at du ikke kan kjøre en viss tid etter med mindre du endrer styrke eller mengde medisin. Dette skal legen vurdere, og gi informasjon om. Se tabell som viser virkestoff og mengde du kan evt ikke kan kjøre bil på.

Ved oppstart av behandling eller ved doseøkning, har du kjørekarens i minst en uke, til du har vent deg til den nye styrken.

Faste doser Tramadol/Nobligan og Paralgin forte og bilkjøring

Tar du sterke smertestillende legemidler i vanlige doser har du lov til å kjøre bil så lenge medisinene er brukt over tid for en kronisk tilstand. Med de nye reglene gjelder dette bare dersom du tar medisinen slik at dosen er jevnt fordelt igjennom dagen. Det vil for eksempel tilsvare Paralgin Forte eller Tramadol/Nobligan tre ganger daglig inntatt hver sjette time.

Sporadisk bruk.

Ved kortvarig bruk i inntil en uke ved akutte tilstander og inntak igjennom hele døgnet, vurderes at kjøreevnen er såpass redusert at det ikke er lov til å kjøre bil. Et eksempel kan være etter tanntrekking. Her bør du vente med å kjøre bil til legemiddelet er ute av kroppen.

Ved kortvarig bruk og enkeltdoser er det tillatt å kjøre personbil så lenge det er minst åtte timer siden siste dose.