Reisesyke

Reisesyke er noe som enkelte opplever når de skal reise med bil, båt, tog eller fly. Symptomene kan variere noe fra person til person og oppleves i ulik grad. Reisesyke og sjøsyke har samme symptomer og samme årsak. Hvis du lett blir reisesyk, kan du lett kjenne på sjøsyke også. Reisesyke kjennes alt fra at du følger deg litt uvel, til at du opplever kvalme, oppkast, større grad av uvelhet, du blir bleik og hjerte slår litt raskere enn normalt. Reisesyke er ikke farlig, men kan være svært så ubehagelig for den som rammes. Den lille trøsten er du blir frisk igjen senest i løpet av et par timer etter at reisen er slutt, og du får ingen mén av det.

Hvem får reisesyke?

Alle kan få reisesyke. Mange tror ikke at de kan få sjøsyke, men det avhenger av hvor voldsomme og uvante bevegelser de utsettes for. Barn er mer følsomme enn voksne, og kvinner er ofte mer følsomme enn menn. Tilbøyeligheten til reisesyke avtar normalt med alderen, og den avtar også hvis du gjentatte ganger utsetter deg for det som gjør deg dårlig.

Hva er årsaken til reisesyke?

Balansesenteret i hjernen er vant til å få opplysninger om bevegelser fra både synet, beina og det indre øret. Balanseorganet i det indre øret oppfatter bare hurtige bevegelser, og derfor har det vanskeligheter med å gi hjernen beskjed når du er utsatt for en langsom bevegelse, som når en bil dreier, eller en båt gynger. Synet kan derimot lett oppfatte hvilke bevegelser som foregår. På den måten blir balansesenteret i tvil om hva som egentlig skjer. Man tror at det er denne konflikten i hjernen som er årsak til at du får reisesyke.

Symptomer

De første symptomene på reisesyke er at du blir stille og litt innadvendt. Mange får hodepine, blir triste og søvnige. Dersom påvirkningen fortsetter, eller blir sterkere, får du mer ubehagelige symptomer. Det begynner ofte med at du blir litt rød i hodet og begynner å svette. Deretter blir du veldig blek. Du blir tørr i munnen og får kvalme, og til slutt kaster du opp. Selv om skipet legger til kai, eller bilen stanser, kan symptomene fortsette i flere timer etterpå. Det kan føles som om jorden gynger når du går i land. Du har vel hørt begrepet om å sette sjøbein når du har kommet på land og fremdeles gynger.

Behandling:

Hva kan jeg selv gjøre?

 • Forsøk å fiksere blikket mot et stabilt punkt framover, for eksempel mot horisonten lengre frem under båttur, eller langt foran bilen.
 • Det er nyttig å ha fritt syn framover, se gjennom frontruten, og sitt i den fartsretningen fartøyet beveger seg.
 • Dersom det er praktisk mulig kan det hjelpe å ligge dersom det ikke ødelegger for utsynet.
  • På båttur be om lugar nær midten av skipet
  • På fly be om sete like foran vingene
 • Dersom du er ute og seiler, kan du følge skipets bevegelser med øynene. Hvis du kjenner at sjøsyken er på vei, kan det være lurt å legge seg ned.
 • Eksperimenter tyder på at det kan hjelpe å unngå hodebevegelser, eventuelt fiksere/støtte hodet dersom mulig
 • Det dummeste du kan gjøre ved reisesyke er å lese eller game- dette forsterker konflikten mellom bevegelse og syn.
 • Frisk luft er ofte nyttig.
 • Gjentatte eksponering for den kvalmeutløsende bevegelsen vil ofte føre til bedring på sikt.

Ikke-medisinsk behandling

Seaband, et elastisk akupressurarmbånd brukes ved lett kvalme og reisesyke. Sea-Band virker i løpet av få minutter og hjelper også mot allerede påbegynt kvalme. Produktet er klinisk testet og er helt uten bivirkninger – Trygt for både barn og voksne, også gravide. Seaband virker ved at armbåndet plasseres like under håndleddet og stimulering av et akupunkturpunkt vil dermed forhindre og redusere kvalme.

Som en generell regel gjelder at forebyggende behandling er det beste, da reisesyke kan være vanskelig å behandle hvis den først har inntrådt.

Medisinsk behandling:

Forskjellige midler mot reisesyke kan forhindre eller lindre symptomene. Det er viktig at du begynner behandlingen før reisen, for hvis du først har begynt at kaste opp, kan du ikke holde en tablett i deg.

Reisesyketabletter fås kjøpt reseptfritt på apoteket og er beregnet for barn over 12 år med medisinnavn Marzine og Postafen. Legemidlene virker ved at de hemmer balansesenteret og i tillegg har en kvalmedempende effekt. De fleste gir døsighet, noe som har resultert i at enkelte preparater er tilsatt koffein (gjør deg mer våken). Preparatene skal tas 1-2 timer før avreise. Man skal være oppmerksom på at de ikke skal kombineres med alkohol, og vedkommende som kjører bilen eller båten, skal ikke ta slike medikamenter. Forskjell på Marzine og Postafen er virketiden. Marzine virker 6-8 timer, mens Postafen 12-24 timer. Gravide og ammende skal konferere med lege før de bruker disse