Synlig gult "støv" i store mengder og overalt kan irritere luftveiene, men er ikke allergent pollen.

Det er bare furu og gran som blomstrer.

 

Det er gult overalt! Bord, stoler og biler er full av dette gule pollenet. Nå blomstrer gran og furu. Fra slutten av mai til rundt midten av juni - landet sett under ett - blomstrer først gran, og etter hvert også furu. Grana blomstrer i ca. en uke fra rundt 20. mai, mens furu blomstrer fra ca. 25. mai og to uker framover. Grana blomstrer kraftig hvert 3.-4. år, mens furua blomstrer like mye hvert år. Det betyr at du må «slite» med dette gule støvet i to, toppen tre uker for begge pollentypene samlet.

Siden disse treslagene er vindbestøvende, produseres det store mengder pollen, som ofte blir synlige for det blotte øye som et gult ”mel” som legger seg på ulike overflater. En annen årsak til synligheten er at hvert enkelt pollenkorn er ganske stort, seks til syv ganger større enn f. eks. bjørkepollenkorn. Disse pollenkornene er for store til å komme inn i vårt system og kan derfor ikke kalles allergen. Du kan rett og slett ikke bli allergisk for gran og furu, men det kan irritere slimhinnene dine.

Siden dette ikke er noe du kan være allergisk for faller den også utenfor pollenvarslingene. Du tror kanskje det er ekstremt mye pollen, men det er det ikke og derfor viser varslingene null spredning. Det er bare furu og gran som blomstrer.

Allergi mot furu- og granpollen er hittil ikke dokumentert i Norge. Mange allergikere med følsomme luftveier opplever likevel irritasjon og plager når det gule furupollenet legger seg i store mengder på vannoverflater og underlag der det er synlig for det blotte øye. Omtrent som hvis man ferdes i inneluft med mye husstøv.

Kilde: Norges astma og allergiforbund