- Større lekkasjemengder minst én gang i uken, ingen blærekontroll og/eller  du har avføringslekkasje