CONTOUR® NEXT ONE

CONTOUR® NEXT ONE

CONTOUR® NEXT ONE måleren med CONTOUR® DIABETES APPEN

 

Den nye æraen med smart diabetesbehandling

Ved å integrere målinger for blodsukker med en smarttelefon-app, kan du forenkle behandlingen av din diabetes. Blodsukkerresultatene som registreres gjennom dagen kan automatisk synkroniseres og loggføres. Måleren kommer med SMARTLIGHT® funksjon, noe som gir deg umiddelbart tilbakemelding om blodsukkeret ditt er lavt, normalt eller høyt. SMARTLIGHT® vil lyse rødt ved lav blodsukker, grønt ved normal og oransje ved høye målinger. Over tid vil resultatene dine gi meningsfull innsikt om hvordan aktivitetene dine påvirker blodsukkernivået, noe som kan gi deg en bedre forståelse av din diabetes. CONTOUR NEXT ONE er oppsiktsvekkende nøyaktig og har en feilmargin helt ned på ± 8,4 %, noe som er langt bedre enn dagens nøyaktighetsstandard som tillater feilmargin på ± 15 %. Den oppsiktsvekkende nøyaktige CONTOUR® NEXT ONE-smartmåleren og CONTOUR® DIABETES-appen, som er enkle å bruke, kobler seg sømløst sammen for å registrere alle blodsukkermålinger, og hjelper deg med å håndtere din diabetes på en smartere måte.

Legg hendelser til målingene

Registrer hendelser som mat du har spist, aktiviteter og medisinering, samt legge til bilder, notater eller telekommandoer som hjelper deg å se resultatene dine i en sammenheng

Få smartALERTS®

Bli varslet når blodsukkernivået er på et kritisk høyt eller lavt nivå

Second-Chance® –prøvetaking

Hvis den første bloddråpen ikke er tilstrekkelig blir du oppfordret til å påføre blod på nytt. Gjør at du slipper å stikke deg på nytt, og hindrer sløsing av strimler.