Reseptbestillinger og Coronatiltak :

Takk for at du ønsker å handle hos oss. Det er det veldig mange andre som gjør også. For å unngå leveringssvikt har vi nå følgende rutine:

  • Vi har kun anledning til å levere ut mengden som legen har angitt på resepten. Dersom antall pakker økes vil farmasøyten kunne måtte justere dette ned igjen uten nærmere beskjed.

  • Det er innført begrensninger på utlevering av flere legemidler:

    • Paracetamol: på hvite resepter (som betales fullt ut av pasient) kan vi kun levere ut 1 pakning av 100 tabletter

    • Prednisolon: vi kan kun levere ut for 1 måneds bruk.

    • Plaquenil: vi har ikke disse på lager.

    • Azitromax: vi kan kun levere ut til blå resepter

Vi behandler reseptbestillinger løpende, men kan i perioder ha 1 dag ekstra behandlingstid. Posten har periodevis lenger transporttid enn normalt.

Gå videre til reseptbestilling her.

Oppdatert 29.06.20