Stomi er en kunstig kroppsåpning hvor tarm eller urinvei er ledet ut av kroppen. Formålet er å erstatte eller avlaste et sykt organ ved å føre avføring eller urin ut gjennom stomien. Stomiene har fått navn etter organet som er ført ut gjennom huden. Colostomi betegner at tykktarmen (colon) er ført ut, mens ileostomi betegner at det gjelder tynntarm (ileum). Urostomi er en betegnelse på at urinveiene er lagt ut. Plasseringen av stomien på pasientens mage avhenger av type stomi og den operertes kroppsbygning og aktivitet. En stomi mangler de lukkemusklene som ellers gjør det mulig for deg å velge tidspunktet for toalettbesøk. Ved ileostomier og urostomier flyter henholdsvis avføringen fra tynntarmen eller urinen mer eller mindre kontinuerlig, mens tykktarmen tømmer seg spontant opptil flere ganger hver dag. De fleste stomiopererte må derfor bære en pose på magen der urin eller avføring samles opp

En ileostomi er en kunstig åpning (stoma) som lages i nedre del av tynntarmen (ileum) og som føres gjennom bukveggen til overflaten av huden slik at avføring kan tømmes ut.

En colostomi er en kunstig åpning i tykktarmen (kolon) som føres gjennom bukveggen og huden slik at tarmen kan tømmes. Åpningen kalles et stoma.

Urinen dannes i nyrene. Den ledes bort fra nyrene gjennom urinlederne og ned i urinblæren. Herfra tømmes urinen ut gjennom urinrøret. Ved en urostomi ledes urinen gjennom urin- lederne og ut gjennom bukveggen via et tarmstykke.

Hollister: har ulike en-dels og to-dels systemer med åpne og lukkede poser for den enkelte stomien. Produkter fra Hollister ligger i en rød og hvit eske

Dansac har ulike en-dels og to-dels systemer med åpne og lukkede poser for den enkelte stomien. Produkter fra Dansac ligger i en orange og hvit eske.

Coloplast har ulike en-dels og to-dels systemer med åpne og lukkede poser for den enkelte stomien. Produkter fra Coloplast ligger i en hvit ekse med blå skrift

ConvaTec har ulike en-dels og to-dels systemer med åpne og lukkede poser for den enkelte stomien. Produkter fra ConvaTec ligger i en hvit eske med blå skrift.

Endels

Todels

Tilbehør