Hva er hjertekrampe?

Hvis du er usikker på om du blir behandlet for hjertekrampe bør du ta kontakt med legen din.

  • Nitroglyserin benyttes som behandling ved akutt hjertekrampe, dette kan gis som tabletter som legges under tungen og smelter i løpet av få minutter eller som en spray som sprayes under tungen.
  • Nitroglyserin finnes også som langtidsvirkende tabletter for å forebygge anfall. Du kan finne eksempel på navn på slike legemidler på denne listen.  

Oppdatert 09.12.2019